Trwa ładowanie...
d7w7f7j

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w '12-'13 co najmniej 5,2-5,7 proc. - MPiPS (popr.)

...

Share
d7w7f7j

W tytule i w leadzie zamiast 2011 r. zgodnie z dokumentem powinno być 2012-2013 r. W tytule i leadzie dochodzą także słowa: "co najmniej". #

29.12. Warszawa (PAP) - Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w latach 2012-2013 o co najmniej 5,2-5,7 proc. - wynika z szacunków przedstawionych przez ministerstwo pracy i polityki społecznej.

"Bazując na prognozach podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów w ramach prac nad projektem budżetu państwa na 2011 r., można wywieść, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2012-2013 powinien kształtować się w granicach co najmniej 5,7-5,2 proc. - napisano w odpowiedzi na interpelacje poselską.

Minister Fedak poinformowała, że na forum Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, działającego w ramach Trójstronnej Komisji, dyskutowany jest problem wypracowania mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

d7w7f7j

"Wymieniona tematyka jest także przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny" - napisano w odpowiedzi.

"Siła nabywcza minimalnego wynagrodzenia w Polsce wg tego miernika
((Purchasing Power Parities) - PAP) jest znacznie wyższa niż jego wartość nominalna" - napisano.

Zdaniem Fedak wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce do wartości zbliżonej do poziomu w innych państwach UE, w sposób niewywołujący negatywnych efektów, możliwy jest poprzez wzrost produktywności pracy.

"Z kolei wzrost produktywności pracy może zostać osiągnięty m.in. poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego w Polsce - wyrażoną przede wszystkim jako wzrost poziomu edukacji, kwalifikacji i umiejętności społeczeństwa polskiego, dostosowanie ich do potrzeb zmieniającego się rynku pracy" - napisano.

d7w7f7j

"Wzrostowi produktywności sprzyjać będzie także zmiana struktury gospodarki polskiej i przejście z sektorów niskoproduktywnych (np. sektor rolnictwa) do wysokoproduktywnych (np. sektory nowoczesnych technologii)" - napisano.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wyniesie 1386 zł.

Według analityków resortu wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce kształtuje się w 2010 r. na poziomie średnim dla tych krajów Unii Europejskiej, w których to rozwiązanie funkcjonuje i jest to najwyższy, obok Słowenii, poziom minimalnego wynagrodzenia spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej - członków UE. (PAP)

mak/ fdu/ asa/

d7w7f7j

Podziel się opinią

Share
d7w7f7j
d7w7f7j