Trwa ładowanie...
d4gzk04

YAWAL S.A. - RB 33/2010 - Podpisanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego (33/2010)

YAWAL S.A. - RB 33/2010 - Podpisanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego (33/2010)

Share
d4gzk04

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 33/2010 - Podpisanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. (zastawca) informuje, że dnia 14 grudnia 2010 roku podpisał z Kredyt Bankiem S.A. (zastawnik) aneks do umowy zastawu rejestrowego z dnia 4 maja 2009 r. na zapasach materiałów i wyrobach gotowych emitenta znajdujących się w miejscowości Herby przy ul. Lublinieckiej 36. Aneks nr 1 został zawarty na dozabezpieczenie zwiększenia kredytu obrotowego do wysokości 6.000.000 zł udzielonego Emitentowi przez Kredyt Bank S.A. na podstawie aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy z dnia 16 marca 2007 roku. Zastaw zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 7.200.000 złKryterium uznania przedmiotu zastawu objętego umową zastawu za aktywa o znacznej wartości oraz uznania umowy zastawu za znaczącą umowę jest wysokość kapitałów własnych Emitenta oraz w przypadku ustanowienia zastawu wartość większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku
informacyjnego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gzk04

| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2010-12-15 Andrzej Kaszczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gzk04

Podziel się opinią

Share
d4gzk04
d4gzk04