Trwa ładowanie...
d48fl5e
espi
07-03-2013 16:04

YAWAL S.A. - Wyrok w sprawie unieważnienia uchwał ZWZ Yawal S.A. z dnia 21 czerwca 2012 r. (10/2013)

YAWAL S.A. - Wyrok w sprawie unieważnienia uchwał ZWZ Yawal S.A. z dnia 21 czerwca 2012 r. (10/2013)

d48fl5e
d48fl5e
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-07
Skrócona nazwa emitenta
YAWAL S.A.
Temat
Wyrok w sprawie unieważnienia uchwał ZWZ Yawal S.A. z dnia 21 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach informuje, że w dniu 6 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, Wydział V Gospodarczy na zasadzie przepisu art. 425 § 1 k.s.h. uwzględnił powództwo Akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach z dnia 21 czerwca 2012 r. tj: uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, stwierdzając ich nieważność. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział V Gospodarczy nie jest prawomocny.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48fl5e

| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Edmund Mzyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48fl5e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d48fl5e