Trwa ładowanie...

Za śmieci zapłacisz podwójnie!

Gmina będzie odbierać od ciebie śmieci od 1 lipca 2013 roku? Jeśli masz podpisaną inną umowę na odbiór odpadów i jej nie wypowiesz, czeka cię niemiła niespodzianka w postaci podwójnych opłat.

Share
Za śmieci zapłacisz podwójnie!
Źródło: Wikipedia, fot: tomasz sienicki
d3e54wb

Z dniem 1 lipca gminy przejmują obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych firm działających w tym zakresie. Ponoszenie opłat na rzecz gminy jest obowiązkiem ustawowym, dlatego w celu uniknięcia podwójnego naliczania opłat (do gminy oraz do firmy, z którą mamy podpisaną umowę) dotychczasowe umowy należy rozwiązać.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje jednak tego, jak i kiedy mamy rozwiązać umowy z dotychczasową firmą, która odbierała od nas odpady. Zgodnie z prawem są to umowy cywilnoprawne i ich rozwiązanie reguluje kodeks cywilny.

Aby rozwiązać umowę, należy skontaktować się z przedsiębiorcą odbierającym dotychczas odpady. Należy zwrócić baczną uwagę na to, ile wynosi okres wypowiedzenia zawarty w umowie. Najczęściej jest co 1 do 3 miesięcy. W tym najdłuższym przypadku oznacza to konieczność wypowiedzenia umowy do końca marca 2013 roku, jeśli chce się uniknąć płacenia podwójnych opłat. Kodeks cywilny zwraca jednak uwagę na to, iż niektóre zapisy w umowie mogą dodatkowo określać sposób wypowiadania umowy, np. na koniec miesiąca, kwartału, roku.

d3e54wb

Jeśli natomiast w umowie nie ma zapisu o określonym terminie wypowiedzenia, to wygaśnie ona niezwłocznie po jej wypowiedzeniu. Można również wskazać konkretną datę, po której umowa przestanie obowiązywać.

W przypadku domów jednorodzinnych, decyzję o rozwiązaniu umowy podejmują właściciele nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych, w zależności od ich statusu - spółdzielnie lub wspólnoty.

O rozwiązaniu umowy muszą pomyśleć także właściciele tzw. nieruchomości niezamieszkałych, czyli ogródków działkowych, firm, działek rekreacyjnych itp., ale tylko wówczas, jeśli gmina nie wyda uchwały, że będzie odbierać odpady z tych nieruchomości (więcej na ten temat przeczytasz tutaj)

Przykładowo w gminie Prusice osoby, które miały podpisane umowy z ZGKiM w Prusicach w 2011 lub 2012 roku taki okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Jeśli jednak umowa została zawarta przed 2011 rokiem - 3 miesiące. Podobny termin trzech miesięcy obowiązuje w przypadku podpisania umowy z Wodnikiem Trzebnica czy WPO Alba.

d3e54wb

Podziel się opinią

Share
d3e54wb
d3e54wb