Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

ZAKUPY.COM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2011)

ZAKUPY.COM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2011)

Share
dgv6cqv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ZAKUPY.COM S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Emitenta Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 24 stycznia 2011 roku od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Hazubskiego, sporządzonych zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Pana Macieja Hazubskiego na rzecz spółki Altraves Limited z siedzibą na Cyprze.Z przekazanej informacji wynika, że Pan Maciej Hazubski, w dniu 19 stycznia 2011 roku dokonał zbycia w drodze umowy darowizny łącznie 100.000 akcji Emitenta na rzecz Altraves Limited.Pan Maciej Hazubski oświadcza, iż spółka Altraves Limited jest podmiotem założonym w celach inwestycyjnych, w którym posiada wraz z małżonką 100% udziałów.W związku z wyżej wymienioną transakcją od chwili obecnej Altraves Limited będzie podlegał obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | ZAKUPY.COM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZAKUPY.COM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Leszno | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Jarosław KownackiGrzegorz Kobryń Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv