Trwa ładowanie...
d2p6i36
d2p6i36
espi

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocel...

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy (19/2014)
Share
d2p6i36
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka") zawarła z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 19.08.2009 r. z późniejszymi zmianami, o której Emitent informował raportem bieżącym 21/2012. Przedmiotowy aneks wydłuża termin na jaki Bank udziela Spółce limitu do dnia 13.04.2017 r. (przed zawarciem aneksu limit był udzielony do dnia 9.07.2015 r.). Pozostałe istotne postanowienia umowy pozostają niezmienione. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn.zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300 Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dmowskiego 38B
(ulica) (numer)
(44) 648-90-00 (44) 648-91-52
(telefon) (fax)
industry@zamet-industry.com.pl www.zamet-industry.com.pl
(e-mail) (www)
7712790864 100538529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Jan Szymik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p6i36

Podziel się opinią

Share
d2p6i36
d2p6i36