Trwa ładowanie...
d19tacs

Zamieszanie w rozliczeniach z PFRON

Zatrudniający niepełnosprawnych mogą stracić na nowych zasadach rozliczeń z PFRON. Mają one zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Niektóre firmy otrzymają nawet o połowę mniej pieniędzy.

Share
d19tacs

Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą na nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, która trafiła do Sejmu.

Spółdzielnia inwalidów ze Słupcy zatrudniająca prawie 400 niepełnosprawnych wystąpiła ostatnio z apelem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także posłów z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej o zmianę przepisów przejściowych w tej nowelizacji. Przewidują one, że przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych uzyskają refundacje i dofinansowania z PFRON za listopadowe i grudniowe wynagrodzenia i składki do ZUS na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem jednak, że zapłacą je do końca tego roku.

Jak udało nam się ustalić, w biurze pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych trwają intensywne prace nad zmianą przepisów, którymi zajmuje się już Sejm. Nie wiadomo jednak, czy uda się je wprowadzić na czas.

Grudniowe pensje

Problem polega na tym, że część pracodawców, tak jak spółdzielnia inwalidów ze Słupcy, wypłaca wynagrodzenia dopiero w następnym miesiącu, na przykład za listopad w grudniu, a składki do ZUS płaci dopiero w styczniu.

d19tacs

W myśl przepisów przejściowych taka firma nie będzie mogła uzyskać refundacji składek do ZUS zapłaconych od listopadowych, a także grudniowych pensji z PFRON na dotychczasowych zasadach. Spółdzielnia inwalidów wyliczyła swoje straty z tego tytułu na 380 tys. zł. Kolejne 290 tys. zł strat to brak dofinansowania do grudniowych wynagrodzeń niepełnosprawnych wypłaconych dopiero w styczniu.

Projektowane przepisy dotkną nawet tych przedsiębiorców, którzy grudniowe pensje zapłacą jeszcze w tym miesiącu. Termin zapłaty składek do ZUS od tych wynagrodzeń upłynie bowiem w połowie stycznia 2009 r. Dlatego wiele firm znajdujących się w podobnej sytuacji zastanawia się, czy nie wypłacić wcześniej wynagrodzeń niepełnosprawnym pracownikom, tak by rozliczyć się na dotychczasowych zasadach. Niewielu jednak stać na to, by przelać na ich konta dwie pensje w jednym miesiącu i składki do ZUS w podwójnej wysokości.

Limity ZUS

Jest także inny problem ze skumulowaną w jednym miesiącu wypłatą dwóch wynagrodzeń. Większość niepełnosprawnych to jednocześnie renciści pobierający świadczenie z ZUS z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Po wypłacie dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu przekroczą obowiązujący do końca tego roku limit przychodów (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która także trafiła właśnie do Sejmu, przewiduje zniesienie tych limitów, ale od 1 stycznia 2009 r.). W takiej sytuacji ZUS zmniejszy lub całkowicie zawiesi takim osobom rentę.

Policzyć różnicę

Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, przedsiębiorcy, którzy składki od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2008 r. zapłacą dopiero w przyszłym roku, otrzymają dofinansowania z PFRON już na nowych zasadach.

d19tacs

_ Dlatego radzę, by przeliczyli, która forma rozliczeń będzie dla niego korzystniejsza _ – mówi Edyta Sieradzka, specjalistka ds. uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON. _ Tacy przedsiębiorcy będą mieli również duży problem z rozliczeniem rocznym. Do tej pory była stosowana metoda memoriałowa, czyli uwzględniająca pomoc uzyskaną od stycznia do grudnia danego roku. _

_ Mam nadzieję, że MPiPS wyda choć komunikat czy stanowisko w tej sprawie, aby pracodawcy nie mieli takiego problemu jak na przełomie poprzedniego i tego roku. Do ostatniej chwili nie wiedzieli, czy odzyskają refundację składek za grudzień 2007r. _ – dodaje Sieradzka.

Mniej pieniędzy

Z obliczeń Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej wynika, że przedsiębiorcy dostaną od 15 do 60 proc. mniej pieniędzy, w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, stopnia niepełnosprawności, stanowiska i wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego.

Najwięcej stracą przedsiębiorcy, którzy wypłacają niepełnosprawnym wysokie wynagrodzenia. Nie otrzymają już zwrotu wysokich składek ZUS, tylko dofinansowanie liczone od minimalnego wynagrodzenia. Dużo stracą również zatrudniający osoby ze szczególnymi schorzeniami, którzy dostawali dotychczas z PFRON rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudnienia takich niepełnosprawnych.

d19tacs

Mateusz Rzemek, Rzeczpospolita

OPINIA

Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej
Mam nadzieję, że zatrudniający niepełnosprawnych nie będą mieli tych dylematów. Jesteśmy w kontakcie z ministerstwem i posłami, którzy będą pracować nad tą nowelizacją w Sejmie. Trwają negocjacje i jest prawie pewne, że te przepisy zostaną tak zmienione, by przedsiębiorcy mogli rozliczyć wynagrodzenia niepełnosprawnych na dotychczasowych zasadach, bez względu na to, kiedy zostaną one wypłacone. O rok zostanie też wstrzymane zrównanie dofinansowań dla zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy. Zabiegamy także o to, by rekompensaty podwyższonych kosztów pracy były wypłacane bezpośrednio z PFRON, a nie, jak przewiduje nowelizacja, poprzez samorządy, co spowoduje duże opóźnienia w przekazywaniu tej pomocy.

d19tacs

Podziel się opinią

Share
d19tacs
d19tacs