Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

ZASTAL SA - Wniosek akcjonariusza Spółki o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej (11/2011)

ZASTAL SA - Wniosek akcjonariusza Spółki o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej (11/2011)
Share
d4fq0mp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Wniosek akcjonariusza Spółki o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że Emitent otrzymał w dniu 27.01.2011 roku informację od akcjonariusza Spółki o złożeniu wniosku o wszczęcie w trybieart. 603 k.p.c. postępowania o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej w celu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Akcjonariusz argumentuje swój wniosek brakiem drugiego członka Zarządu i piątego członka Rady Nadzorczej oraz niemożnością uzupełnienia składu tych organów bez odbycia NWZA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sulechowska 4 a
(ulica) (numer)
068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)
sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)
9290093806 006104350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jadwiga Przyszczypkowska Prezes Zarządu Jadwiga Przyszczypkowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp