Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

ZASTAL SA - Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki (35/2011)

ZASTAL SA - Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki (35/2011)
Share
d22ojhe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w związku ze spłatą w terminie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w 2006 roku w kwocie 2.000.000,00 PLN, w Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank zezwolił na wykreślenie hipoteki na kwotę 2.740.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Zastal SA i położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a (biurowiec Zastal), a stanowiącej zabezpieczenie spłaty kapitału oraz odsetek. Emitent w dniu dzisiejszym złożył do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wyżej wymienionej hipoteki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sulechowska 4 a
(ulica) (numer)
068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)
sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)
9290093806 006104350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Lesław Hnat Prezes Zarządu Lesław Hnat

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe