Trwa ładowanie...
du3460b
Prawo i finanse

Zbliża się kolejne losowanie do OFE

31 lipca 2008 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany powinien sam, jak najszybciej, wybrać swój fundusz.
Share
du3460b

31 lipca 2008 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany powinien sam, jak najszybciej, wybrać swój fundusz.

Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu. Obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie. Każdej osobie, która nie dokonała wyboru funduszu emerytalnego w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE - w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał 192 806 listów z takim przypomnieniem.

|

Polecamy: » Wszystko o OFE, który Cię interesuje » Aktualne notowania OFE » Przystąp do OFE on-line |
| --- |
|

Polecamy: » Wszystko o OFE, który Cię interesuje » Aktualne notowania OFE » Przystąp do OFE on-line |

W przypadku gdy osoba podejmująca pracę nie dopełni tego obowiązku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa ją na piśmie do zawarcia umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym w terminie:

  • do 10 lipca, przy czym jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia,
  • do 10 stycznia, przy czym jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 lipca. Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.

W losowaniu 31 lipca uczestniczyć będą cztery otwarte fundusze emerytalne: AIG, Generali, Pekao i Polsat. Do każdego trafi równa liczba osób.

Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach, a fundusze mają obowiązek poinformowania swoich nowych członków. Również Zakład prześle informacje do zainteresowanych, do którego funduszu trafili.

du3460b

Podziel się opinią

Share
du3460b
du3460b