Trwa ładowanie...
d40f7mu
d40f7mu
espi

ZELMER - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Zelmer S.A. (8/2013)

ZELMER - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Zelmer S.A. (8/2013)
Share
d40f7mu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ZELMER
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Zelmer S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zelmer S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 marca 2013 r. otrzymał od PEF V Zelmer Holding S.a.r.l. zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1. i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik do rb 82013zawiadomienie PEF V Zelmer Holdings.pdf Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZELMER SA
(pełna nazwa emitenta)
ZELMER Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-016 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoffmanowej 19
(ulica) (numer)
017 85 22 666 017 86 58 140
(telefon) (fax)
ir@zelmer.pl www.zelmer.pl
(e-mail) (www)
813-02-68-159 000034648
(NIP) (REGON)
d40f7mu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2013-03-27 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40f7mu

Podziel się opinią

Share
d40f7mu
d40f7mu