Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (19/2013)

ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (19/2013)
Share
d14ao0w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ZETKAMA SA
Temat
Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie informacji otrzymanej w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że Spółka otrzymała informację od jednego z Członków Zarządu Spółki, o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki. Data transakcji wolumen cena jednostkowa 18.10.2013 4 80,00 PLM 21.10.2013 15 80,00 PLN 25.10.2013 1456 80,00 PLN Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 28 października 2013 roku Ścinawce Średniej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Jerrzy Kożuch Wiceprezes Zarzadu
2013-10-28 Leszek Jurasz Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w