Trwa ładowanie...
d194alf

Zgoda UOKiK na zakup przez spółkę Tauronu części Brzeszcz

Tauron otrzymał zgodę prezesa UOKiK na nabycie przez należącą do niego spółkę celową Nowe Brzeszcze Grupa Tauron części kopalni Brzeszcze - poinformował we wtorek koncern.
Share
d194alf

"Tauron Polska Energia otrzymał - zgodnie ze złożonym wnioskiem - decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającą bezwarunkowej zgody na koncentrację, tj. nabycie przez Nowe Brzeszcze Grupa Tauron (...) części zakładu górniczego w Brzeszczach" - brzmi fragment komunikatu Tauronu.

Oznacza to zamknięcie kolejnego etapu procedury poprzedzającej zawarcie umowy kupna Brzeszcz. Już wcześniej udzielone zostały stosowne zgody korporacyjne: walnego zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz organów właścicielskich spółek Nowe Brzeszcze Grupa Tauron i Tauron Polska Energia.

Zgody te są wymagane do zawarcia umowy kupna oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

d194alf

Jak przekazała rzeczniczka koncernu Magdalena Rusinek, obecnie spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron stara się jeszcze o decyzje ministra środowiska o przeniesieniu na jej rzecz koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża "Brzeszcze" oraz innych decyzji z tym związanych.

Według wcześniejszych zapowiedzi po spełnieniu wszystkich tych warunków aktywa kopalni Brzeszcze znajdą się w spółce Nowe Brzeszcze Grupa Tauron do końca 2015 r.

Spółka celowa Tauronu oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów kopalni Brzeszcze 19 października. Tego samego dnia zarząd spółki celowej zawarł z organizacjami związkowymi z Brzeszcz porozumienie ustalające warunki przejścia załogi kopalni oraz kluczowe kwestie dot. zatrudnienia. Strony mają wynegocjować w przyszłości nowy układ zbiorowy wprowadzający motywacyjny system wynagrodzeń.

Z końcem października prezes Tauronu Jerzy Kurella zapowiedział, że koncern zainwestuje w Brzeszcze co najmniej 200 mln zł w ciągu dwóch lat, przy czym w pierwszym roku konieczne ma być ok. 160-180 mln zł. Według jego oczekiwań wynik kopalni w okolicy zera pojawić powinien się nie później niż w 2017 r., a cała inwestycja zwrócić się w perspektywie 7 lat.

d194alf

Tauron zakłada, że od II połowy 2017 r. wydobycie w Brzeszczach sięgnie 1,7-1,8 mln ton węgla, czyli ok. 1 tys. ton na jednego pracownika. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze związkami wcielenie Nowych Brzeszcz do Tauronu Wydobycie powinno nastąpić w ciągu dwóch lat.

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej (KW) - wydzielony z niej i przejęty przez SRK. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia między rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

W maju Tauron Polska Energia podpisał list intencyjny ws. ewentualnego nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze. W sierpniu spółka określiła warunki brzegowe transakcji, wśród których było m.in. ogłoszenie przetargu. Po jego ogłoszeniu wstępne oferty złożyły: spółka celowa Tauronu RSG (w której udziały początkowo miały objąć także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i ZEW Niedzica), Węglokoks Kraj i należąca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus. Z czasem Węglokoks Kraj i FTF Columbus wycofały się; FTF Columbus wyraziła wolę przystąpienia do RSG.

Pod koniec września SRK, informując o przedłużeniu negocjacji, oceniła, że trudno uznać ofertę RSG za "respektującą interes Skarbu Państwa", ale rozmowy z tym podmiotem kontynuowano. 30 września SRK poinformowała o przerwaniu negocjacji.

d194alf

2 października nowy już zarząd Tauronu Polska Energia potwierdził zainteresowanie nabyciem aktywów kopalni Brzeszcze i zadeklarował chęć powrotu do rozmów z SRK. Taka sama deklaracja padła wówczas ze strony SRK.

Tauron liczy się z tym, że po nabyciu części kopalni Brzeszcze będzie musiał zwrócić pomoc publiczną przyznaną temu zakładowi. Szacuje ją na co najmniej 90 mln zł.

Dzięki nabyciu Brzeszcz zakłady wydobywcze grupy Tauron będą pokrywały zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu w ponad 50 proc. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.

d194alf

Podziel się opinią

Share
d194alf
d194alf