Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Złoty, a doniesienia z Krymu

Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty po informacjach płynących z Krymu oraz pozytywnej piątkowej sesji. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2232 PLN za euro, 3,0353 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4738 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu w dalszym ciągu pozostają stabilne przy 4,273% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Złoty, a doniesienia z Krymu
Źródło: DM BOŚ
d3kt9ik

Bez wątpienia wydarzeniem ostatnich godzin jest publikacja wyników referendum na Krymie. Zgodnie z oczekiwaniami tamtejsza ludność (95,5%) zagłosowała za przyłączeniem do Rosji. Pierwsze reakcje przed startem sesji w Europie są względnie negatywne – lekko traci rosyjski rubel, a pod presją znów znajduje się polski złoty. Inwestorzy najprawdopodobniej obawiają się reakcji ze strony Ukrainy oraz eskalacji napięcia w kolejnych dniach. Kwotowania kontraktów na zagraniczne indeksy wskazują jednak, że może dojść do próby odreagowania spadków z końcówki poprzedniego tygodnia. Scenariuszowi temu sprzyja ogłoszenie rozejmu do 21 marca, co powoduje, że większość ruchów w kolejnych dniach będzie miało negocjacyjny. Odreagowanie na giełdach oznaczałoby również poprawę sentymentu wokół bardziej ryzykownych aktywów i potencjalne wsparcie dla PLN. Z punktu widzenia złotego warto zwrócić uwagę na przebieg piątkowej sesji, gdzie okolice 4,24 PLN przyniosły wzrost popytu na polską walutę ze strony inwestorów zagranicznych.
Analogiczny ruch obserwowaliśmy na rynku kasowym (zwyżka W20 pod koniec handlu) wskazując, iż część graczy zdecydowała wyprzedzić rynek i szybciej zając pozycje licząc na mocniejsze odreagowanie w pierwszej części tygodnia.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. inflacji bazowej w lutym. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 1,0% r/r. Trudno oczekiwać innej publikacji po tym jak ostatnie dane z zakresu CPI również wykazały stabilizację na poziomach ze stycznia. Niskie odczyty inflacyjne, zgodnie z wcześniejszą prognozą, znalazły odzwierciedlenie w stanowisko RPP – M. Belka w wywiadzie dla Bloomberg BW powiedział, że wiele przemawia za tym, że należałoby się spodziewać, iż do końca tego roku stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że realizuje się scenariusz zakładający pierwsze podwyżki stóp dopiero w I kw. 2015r.

Z rynkowego punktu widzenia kluczowy okaże się najprawdopodobniej test okolic 4,24-4,25 EUR/PLN. Pozytywna obrona tego zakresu przez kupujących złotego oznaczać będzie możliwe mocniejsze odreagowanie w dalszej części tygodnia. Poranne wymiany wskazują jednak, iż złoty znajduje się pod presją sprzedających, jednak widoczne jest to głównie na zestawieniu z euro oraz frankiem szwajcarskim. Kwotowania USD/PLN wykazują mniejszą zmienność z uwagi na ogólną słabość dolara amerykańskiego na szerokim rynku.

d3kt9ik

Konrad Ryczko
Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3kt9ik

Podziel się opinią

Share
d3kt9ik
d3kt9ik