Trwa ładowanie...
d1uw1th

ZM Kania wyemitują 3-letnie obligacje serii E o wartości do 25 mln zł

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania zdecydowały o emisji do 25 tys. 3-letnich obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda, podała spółka.

Share
d1uw1th

"Wielkość emisji: Nie mniej niż 20,000 i nie więcej niż 25.000 obligacji. Dla dojścia do skutku emisji obligacji wymagane jest subskrybowanie co najmniej 20.000 obligacji, Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł" - czytamy w raporcie.

Obligacje są niezabezpieczone. Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149, podano także.

Wykup obligacji zostanie przeprowadzony 26 marca 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą obligację.

d1uw1th

Posiadaczom obligacji będzie wypłacany co trzy miesiące kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym.

"Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WlBOR (WlBOR 3M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża 4,55% oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od ważności wskaźnika dług netto/EBITDA - zgodnie z warunkami emisji" - czytamy w materiale.

Cel emisji nie został określony. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th