Trwa ładowanie...
dxxv7r1

Zmiany w prawie pracy uchwalone

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy zakładającą możliwość zawierania z pracownikami ponadzakładowych układów zbiorowych.
Share
dxxv7r1

Nowelizacja dotyczy około 100 tys. pracowników sfery budżetowej, m.in. zatrudnionych w parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych więziennictwa, a także np. pracowników szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych, którzy nie są nauczycielami.

Według obowiązujących od 2001 r. przepisów, układy ponadzakładowe dotyczące tych grup pracowników powinny być zawierane przez organizacje pracodawców, działające w ich imieniu. Zgodnie z przepisami, pierwotnie do końca 2005 roku układy mogły być zawierane także przez ministrów i organy samorządu terytorialnego. Na mocy późniejszej zmiany termin przedłużono do końca 2008 r.

Jednak - jak informował rząd proponując obecną nowelizację - do tej pory nie został zawarty żaden układ ponadzakładowy, którego stroną byłaby organizacja pracodawców, działająca w imieniu jednostek sfery budżetowej, gdyż organizacje pracodawców nie są zainteresowane zrzeszaniem się w nich przedstawicieli sfery budżetowej.

dxxv7r1

Zaproponowane rozwiązanie zakłada odstąpienie od granicznej daty obowiązywania obecnych układów ponadzakładowych. Będą one obowiązywały do czasu objęcia ich nowymi układami zawieranymi przez organizacje pracodawców.

Sejm poparł również (także jednomyślnie) inny rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada likwidację doradczej Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy, powołanej w 1994 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, Głównego Inspektora Pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zadania planowanej do likwidacji komisji wypełnia od 2002 roku zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych powołany przy Komisji Trójstronnej.

Zobacz też:
JAKIE STUDIA WYBIERAJĄ?
MĘŻCZYŹNI MOGĄ IŚĆ WCZEŚNIEJ NA EMERYTURĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1