Trwa ładowanie...
bezrobotny
+1
03-02-2014 13:29

Znajdą bezrobotnemu pracę, dostaną premię

Urzędy pracy mają powody, by pracować jeszcze skuteczniej. Ich wymierne działanie nie dość, że posłuży bezrobotnym, to urzędnicy jeszcze na tym zarobią dodatkowe pieniądze

Znajdą bezrobotnemu pracę, dostaną premięŹródło: newspix.pl
dct7ccp
dct7ccp

Urzędy pracy mają powody, by pracować jeszcze skuteczniej. Ich wymierne działanie nie dość, że posłuży bezrobotnym, to urzędnicy jeszcze na tym zarobią dodatkowe pieniądze.

Według posła Macieja Orzechowskiego poprawie efektywności działania urzędów pracy ma służyć premiowanie pracowników skutecznie zwalczających bezrobocie. Środki z Funduszu Pracy będą przekazywane na podobnej zasadzie – im wyższą efektywność działań aktywizacyjnych osiągną urzędy w danym roku, tym większa pula środków trafi do nich w roku następnym.

Przewidziano powiązanie wysokości środków przekazywanych z Funduszu Pracy powiatom na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy z efektami ich działania. Premiowani będą pracownicy pracujący bezpośrednio z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi (doradcy klienta indywidualnego, doradcy klienta instytucjonalnego), a także kadra kierownicza tych urzędów, które uzyskają najlepsze wyniki w „doprowadzaniu” bezrobotnych do zatrudnienia.

dct7ccp

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że aby wesprzeć efektywność działań urzędów pracy, Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje on zmianę algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. I zakłada również uzależnienie wysokości dodatkowych środków Funduszu (tzw. 2 proc.) przeznaczonych na finansowanie nagród dla pracowników powiatowych urzędów pracy od m.in. uzyskiwanej przez te urzędy efektywności i kosztowej, i zatrudnieniowej.

Co ważne, zgodnie z projektowaną zmianą algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie w danym województwie ww. programów, od 2015 r. wysokość kwot środków Funduszu kierowanych do urzędów pracy na działania aktywizacyjne w 25 procentach będzie uzależniona od efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych, a w 75 procentach od poziomu bezrobocia.

Z kolei efektywność działań urzędu pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych ma uwzględniać: skuteczność zatrudnieniową działań edukacyjnych, efektywność zatrudnienia w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz liczbę osób, które podjęły pracę i zostały wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Docelowo ww. dane będą ustalane na podstawie danych gromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS (po wejściu w życie zmienionego przepisu o systemie ubezpieczeń społecznych).

Kolejnym, wg resortu, projektowanym rozwiązaniem na rzecz wsparcia efektywności działań urzędów pracy będzie uzależnienie wysokości dodatkowych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie nagród dla pracowników powiatowych urzędów pracy od m.in. efektywności kosztowej i zatrudnieniowej osiąganej przez te urzędy.

dct7ccp

2 proc. kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zostanie przeznaczone na nagrody dla doradców klienta i kadry kierowniczej PUP. Środki te otrzymają tylko te powiatowe urzędy pracy, które spełnią 2 z 3 określonych w projekcie ustawy warunków.

Warunek 1 to:

efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej, a więc udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które tylko zakończyły udział w podstawowych formach aktywizacji zawodowej.

dct7ccp

Warunek 2 to:

efektywność kosztowa podstawowych form aktywizacji zawodowej, czyli stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały zatrudnione.

Warunek 3 to:

udział pracowników danego powiatowego urzędu pracy pełniących funkcję doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż średni procentowy wskaźnik udziału pracowników we wszystkich powiatowych urzędach pracy; albo niższy wskaźnik liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy pełniącego funkcję doradcy klienta niż średni wskaźnik liczby osób bezrobotnych we wszystkich powiatowych urzędach pracy.

dct7ccp

Urzędy pracy w Gdańsku i Słupsku przyznają, że o projekcie wiedzą, ale żadnych wytycznych dotyczących gratyfikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia za znalezienie bezrobotnym zatrudnienia nie otrzymali.

- Tak jak wszyscy w Polsce czekamy na nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze. Póki co w naszym urzędzie obowiązują procedury wynikające z obowiązujących aktów prawnych. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku osiąga ogólną efektywność na poziomie przekraczającym 50 proc., a zatem nie mamy się czego wstydzić - komentuje Tomasz Kroplewski – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej – PUP w Słupsku.

Zdaniem Rolanda Budnika, dyrektora PUP w Gdańsku, projekt i jego założenia to krok w dobrym kierunku. System motywacyjno-premiowy spowoduje, że urzędy będą osiągać jeszcze lepsze efekty. - A efektywność pracy urzędników wzrośnie - ocenia Budnik. Wyniki uzyskiwanej przez powiatowe urzędy pracy efektywności zatrudnieniowej i kosztowej publikowane będą corocznie na stronie internetowej ministra pracy i polityki społecznej.

bor,JK,WP.PL

dct7ccp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dct7ccp