Trwa ładowanie...
dxpwods
espi
21-12-2011 15:58

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Aktualizacja zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów otrzyma...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Aktualizacja zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów otrzymanego w dniu 15 grudnia 2011 roku (35/2011)

Share
dxpwods

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów otrzymanego w dniu 15 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 grudnia 2011r. otrzymał od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie aktualizujące zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, o otrzymaniu, którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku, o następującej treści: "W związku z nie uwzględnieniem w zawiadomieniu z dnia 15 grudnia 2011 r. informacji na temat stanu posiadania akcji Spółki ZPC Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie ("Spółka") przez fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Investors TFI"), poniżej przekazujemy poprawne dane na temat stanu posiadania akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) ["Ustawa"], Investors TFI uprzejmie informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w dniu 16 grudnia 2011 r., zmienił się łączny stan posiadania akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI i łącznie zmniejszył się poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że: 1) fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne otwarte, reprezentowane i zarządzane przez Investors TFI, tj. Investor FIZ, Investor CEE FIZ ("FIZ") oraz Investor Top 25 Małych Spółek FIO, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO i Investor Akcji FIO ("FIO") - przed dniem 16 grudnia 2011 r., posiadały łącznie 948.633 akcje, które stanowiły 7,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 7,44 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 948.633 głosów z akcji Spółki, w tym: a) Investor FIZ ? posiadał 443.723 akcje, które
stanowiły 3,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 3,48 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 443.723 głosów z akcji Spółki, b) Investor CEE FIZ ? posiadał 324.910 akcji, które stanowiły 2,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 2,55 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 324.910 głosów z akcji Spółki; c) Investor Top 25 Małych Spółek FIO ? posiadał 73.333 akcje, które stanowiły 0,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,58 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 73.333 głosów z akcji Spółki; d) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO ? posiadał 80.000 akcji, które stanowiły 0,63 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,63 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 80.000 głosów z akcji Spółki; e) Investor Akcji FIO ? posiadał 26.667 akcji, które stanowiły 0,21 % udziału w kapitale zakładowym
Spółki i uprawniały do 0,21 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 26.667 głosów z akcji Spółki; 2) w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji FIZ i FIO posiadają łącznie 498.533 akcje, które stanowią 3,91 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 3,91 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 498.533 głosów z akcji Spółki, w tym: a) Investor FIZ ? posiada 133.623 akcje, które stanowią 1,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 1,05 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 133.623 głosów z akcji Spółki, b) Investor CEE FIZ ? posiada 184.910 akcji, które stanowią 1,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 1,45 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 184.910 głosów z akcji Spółki; c) Investor Top 25 Małych Spółek FIO ? posiada 73.333 akcje, które stanowią 0,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają
do 0,58 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 73.333 głosów z akcji Spółki; d) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO ? posiada 80.000 akcji, które stanowią 0,63 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,63 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 80.000 głosów z akcji Spółki; e) Investor Akcji FIO ? posiada 26.667 akcji, które stanowią 0,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,21 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 26.667 głosów z akcji Spółki. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania przez FIZ i FIO w Spółkę. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki uzależnione będą od sytuacji spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji spółki wpływ będzie miała też wartość aktywów FIZ i FIO." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2011-12-21 MARIUSZ POPEK WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxpwods
dxpwods