Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb
espi

ZPUE - Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki zależnej (32/2013)

ZPUE - Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki zależnej (32/2013)
Share
d2vnplb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (29-100), przy ul. Jędrzejowskiej 79 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, niniejszym zgodnie z art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału ZPUE Holding sp. z o.o. poprzez przeniesienie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH na ZPUE S.A. (będącą Spółką przejmującą) części majątku ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469 (będącej Spółką dzieloną) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie), na zasadach określonych w Planie Podziału z dnia 26 lipca 2013 r. przyjętego przez zarządy spółek uczestniczących w podziale w tym samym dniu i ogłoszonego zgodnie z art. 535 § 3
KSH poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości dnia 30 lipca 2013 r. w drodze publikacji na stronach internetowych każdej z uczestniczących w Podziale spółek, tj. http://zpue.pl/o-firmie/plan-podziau.html oraz http://www.zpueholding.pl/plan-podzialu.html. W terminie od dnia 11 października 2013 r. do dnia 22 listopada 2013 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 ? 15.00 Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 KSH, w siedzibie ZPUE S.A. we Włoszczowie, przy ulicy Jędrzejowskiej 79 C. Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie drugie o zamiarze podziału. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d2vnplb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-10-28 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb