Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (17/2014)

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (17/2014)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie (dalej ?Spółka?) informuje, iż Spółka w dniu 8 października 2014 r. otrzymała od jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność zbycia przez tego członka organu nadzoru 835 sztuk akcji Spółki za łączną kwotę 260 622,45 zł. Akcje zostały zbyte w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku giełdowym w okresie od 22.07.2014r. do 02.10.2014r. Szczegóły transakcji przedstawiają się następująco: 22-07-2014 33 szt. po średniej cenie jednostkowej 375,83 zł. 24-09-2014 2 szt. po cenie jednostkowej 360,00 zł. 02-10-2014 800 szt. po średniej cenie jednostkowej 309,37 zł. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d21u9re

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2014-10-08 Przemysław Kozłowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re