Trwa ładowanie...
d2uqk7i
d2uqk7i
espi

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (18/2013)

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (18/2013)
Share
d2uqk7i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż Spółka w dniu 17 czerwca 2013 r. otrzymała od jednego z prokurentów Emitenta zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność zbycia przez tego prokurenta 571 sztuk akcji ZPUE S.A. za łączną cenę 202.189,30 zł. Akcje zostały zbyte w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku giełdowym w dniach 11.06.2013r. - 14.06.2013r., szczegóły transakcji przedstawiają się następująco: 2013-06-11 286 szt. 350,05 zł (kurs EUR z dnia 11.06.2013r. 4,2756) 2013-06-12 225 szt. 355,00 zł (kurs EUR z dnia 12.06.2013r. 4,2555) 2013-06-14 60 szt. 370,00 zł (kurs EUR z dnia 14.06.2013r. 4,2180) Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d2uqk7i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-06-17 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uqk7i

Podziel się opinią

Share
d2uqk7i
d2uqk7i