Trwa ładowanie...
d1rtnve
d1rtnve
espi

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (31/2013)

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (31/2013)
Share
d1rtnve
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 24 października 2013 r. otrzymała od jednego z prokurentów Spółki zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność zbycia przez tego prokurenta w dniu 18 października 2013 r. 95 sztuk akcji ZPUE S.A. po cenie 458,00 zł (kurs EUR z dnia 18.10.2013r. 4,1769), tj. za łączną kwotę 43.510,00 zł. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d1rtnve

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-10-24 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rtnve

Podziel się opinią

Share
d1rtnve
d1rtnve