Trwa ładowanie...
d3y115o
d3y115o
espi

ZPUE - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

ZPUE - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
d3y115o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku: - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 r. - 23 marca 2015 r., - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r., - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r., - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 16 listopada 2015 r. Emitent informuje, iż zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku. Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Jednocześnie Emitent składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych
raportów kwartalnych za 2015 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d3y115o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Mariusz Synowiec Członek Zarządu
2015-01-20 Przemysław Kozłowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y115o

Podziel się opinią

Share
d3y115o
d3y115o