Trwa ładowanie...
dxm35q4
dxm35q4
espi

ZPUE - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (22/2013)

ZPUE - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (22/2013)
Share
dxm35q4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 25 lipca 2013 r. otrzymała zawiadomienie od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu funduszy: 1) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "PKO OFE") oraz 2) PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej "PKO DFE"), o przekroczeniu przez PKO OFE i PKO DFE 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku zawarcia przez PKO OFE w dniu 24 lipca 2013 r. transakcji nabycia 215 sztuk akcji Spółki. W wyniku dokonanej transakcji, na dzień 24 lipca 2013 r. PKO OFE i PKO DFE łącznie posiadały 90 205 akcji Spółki (co stanowiło 6,4432% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do łącznie 90 205 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących łącznie 5,0114% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), przy czym PKO OFE posiadał 89 967 akcji Spółki (co stanowiło 6,4262%
udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 89 967 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9982% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), zaś PKO DFE posiadał 238 akcji Spółki (co stanowiło 0,0170% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 238 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0132% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Bezpośrednio przed zawarciem powyższej transakcji PKO OFE i PKO DFE posiadały łącznie 89 990 akcji Spółki (co stanowiło 6,4279% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do łącznie 89 990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9994% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), przy czym PKO OFE posiadał 89 752 akcji Spółki (co stanowiło 6,4109% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 89 752 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9862% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), zaś PKO
DFE posiadał 238 akcji Spółki (co stanowiło 0,0170% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 238 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0132% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-07-26 Krzysztof Prus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxm35q4

Podziel się opinią

Share
dxm35q4
dxm35q4