Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. (...

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. (178/2010)
Share
d102wt1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 178 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010r. powziął informacje o następującej treści:"Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że zmienił się mój bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku zbycia w dniu 29 grudnia 2010 roku 140.939 udziałów (100%) w spółce S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podwyższenia kapitału zakładowego ZREMB do kwoty 3.290.000 zł co odpowiada 32.900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Przed podwyższeniem kapitału zakładowego ZREMB oraz zbyciem udziałów w spółce S1 Sp. z o.o. (Transakcja) posiadałam 3.743.508 akcji ZREMB, uprawniających do 3.743.508 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 11,88% kapitału zakładowego ZREMB oraz 11,88% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu ZREMB oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną S1 Sp. z o.o., w stosunku do której byłam podmiotem dominującym 6.246.497 akcji ZREMB, uprawniających do 6.246.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 19,83 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 19,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, tj. łącznie posiadałam 9.990.005 akcji ZREMB, uprawniających do 9.990.005 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, stanowiących 31,71 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 31,71 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.W wyniku Transakcji posiadam 3.743.508 akcji ZREMB, uprawniających do 3.743.508 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 11,38% kapitału zakładowego ZREMB oraz 11,38 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia rozważam zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w ZREMB." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
d102wt1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1