Trwa ładowanie...
dzdz8hc

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów. (52/2014)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów. (52/2014)

Share
dzdz8hc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2014r. otrzymał informację od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, iż w wyniku zbycia w dniu 14 listopada 2014 r. akcji Spółki udział funduszu Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( dalej: ?Fundusz?), a tym samym łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zszedł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku ze zdarzeniem z dnia 14 listopada 2014 r., o którym mowa w zdaniu poprzednim, informujemy że: 1. przed zmianą udziału Fundusz posiadał 457969 akcji Spółki, co stanowiło 5,25% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 457969 głosów z tych akcji, co
stanowiło 5,25 % w ogólnej liczbie głosów. 2. Fundusz aktualnie posiada 334536 akcji Spółki, co stanowi 3,84% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 334536 głosów z tych akcji, co stanowi 3,84% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 19 listopada 2014 r.)." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-11-25 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc