Trwa ładowanie...
d3tn2oi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (162/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (162/2010)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 162 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2010r. powziął informacje o następującej treści:"Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku sprzedaży w trybie transakcji zwykłych i pakietowych zawartych dniach od 03 grudnia do 14 grudnia 2010 roku na sesjach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:1.w dniu 03 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.2.w dniu 03 grudnia 2010 roku 150.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)3.w dniu 06 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.4.w dniu 07 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.5.w dniu 08 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.6.w dniu 08 grudnia 2010 roku 150.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)7.w dniu 09 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.8.w dniu 10 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.9.w dniu 13 grudnia 2010 roku
15.000 akcji Spółki.10.w dniu 13 grudnia 2010 roku 150.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)11.w dniu 14 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.12.w dniu 14 grudnia 2010 roku 150.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)nastąpiła zmiana udziału posiadanych przez FH JAGO S.A. akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Przed zawarciem "Transakcji" FH JAGO S.A. posiadał 6.829.999 akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., co stanowiło 21,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, 6.829.999 głosów z tych akcji i 21,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Po "Transakcjach" FH JAGO S.A. posiada 6.109.999 akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., co stanowi 19,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, 6.109.999 głosów z tych akcji i 19,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów.W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia FH JAGO S.A. rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-15 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi