Trwa ładowanie...
d1mn5h4

ZUK - Zawarcie znaczącej umowy (28/2010)

ZUK - Zawarcie znaczącej umowy (28/2010)

Share
d1mn5h4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ZUK Stąporków S.A. informuje, że w dniu 18.11.2010 r. zawarł znaczącą umowę z firmą Alfsen og Gunderson z siedzibą w Oslo-Norwegia. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń do realizacja pierwszego etapu modernizacji instalacji odpylania w Elkem Thamshaven-Norwegia za cenę 9 007 000,00 NOK co stanowi ok. 4 500 000,00 zł. Zarząd Spółki szacuje że prace dodatkowe związane z wykonaniem umowy wyniosą ok. 1 000 000,00 zł. Ostateczny termin dostawy oraz montażu urządzeń to 1.08.2011 r.Zawarta umowa nie ma charakteru umowy warunkowej, a kary umowne i gwarancje są typowe dla tego typu kontraktu.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.Zawarcie powyższej kontraktu stanowi kontynuację strategii zakładającej zwiększenie obecności na rynku skandynawskim oraz osiągnięcie znaczącej pozycji jako dostawca technologii związanych z ochroną środowiska. Zarząd Spółki spodziewa się w najbliższych miesiącach dalszych umów handlowych z tym
kontrahentem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Marek Milczarek Prezes Zarządu
2010-11-19 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

Podziel się opinią

Share
d1mn5h4
d1mn5h4