Trwa ładowanie...
d2nkvd6
espi

ZUK - Zmiany w składzie Zarządu (6/2015)

ZUK - Zmiany w składzie Zarządu (6/2015)

Share
d2nkvd6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ZUK Stąporków S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu nr 1/3/2015 w dniu 6 marca 2015 r. na mocy uchwały numer 1 odwołała Pana Macieja Walkiewicza i powołała uchwałą nr 2 na stanowisko Wiceprezesa Pana Roberta Jankowskiego. Pan Robert Jankowski posiada wykształcenie wyższe: magister inżynier budownictwa, magister zarządzania i marketingu, MBA. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej - praca na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, informatycznej, konsultingowej w tym w zarządach spółek kapitałowych, wspólnik spółki osobowej. Niezależny Konsultant od 1995 r. Pan Robert Jankowski aktualnie nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie.
Nie ma wpisu zamieszczonego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkvd6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUK | | Elektromaszynowy(ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 26-220 | | Stąporków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnicza | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41 3741016 | | 41 3741712 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zuk@zuk.com.pl | | www.zuk.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6580001142 | | 290552938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-07 Grzegorz Pasturczak Prezes zarządu
2015-03-07 Robert Jankowski Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkvd6

Podziel się opinią

Share
d2nkvd6
d2nkvd6