Trwa ładowanie...
d2jcw9x
espi

ZWG Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta (36/2014) - EBI

ZWG Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta (36/2014)
Share
d2jcw9x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 36 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 04.11.2014 r. powziął informację od spółki zależnej tj. Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, w której Emitent jest jedynym udziałowcem, o zawarciu umowy na roboty górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy odcinków o łącznej długości około 311 m chodnika odstawczego w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 03.11.2014 r. Umowa została zawarta pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance a Konsorcjum w składzie: 1) PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej (lider konsorcjum), 2) Przedsiębiorstwo "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej. Termin wykonania robót został określony na 12 miesięcy od daty przekazania rejonu robót. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotem ogłaszającym przetarg był Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA w Bogdance. Data rozstrzygnięcia postępowania: 21.10.2014 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi około 4 400
000,00 złotych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
Edward Brzózko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jcw9x

Podziel się opinią

Share
d2jcw9x
d2jcw9x