Trwa ładowanie...
d222jsw

ZWG Spółka Akcyjna - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum in ... - EBI

ZWG Spółka Akcyjna - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połączeniem ZWG i BUMECH (42/2014)

Share
d222jsw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 42 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połączeniem ZWG i BUMECH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ZWG S.A. (dalej: ?ZWG?) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2014 roku decyzji o zatwierdzeniu Aneksu nr 2 do Memorandum informacyjnego BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: BUMECH), sporządzonego w związku z połączeniem ZWG i BUMECH. Udostępnienie Aneksu do publicznej wiadomości nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej BUMECH pod adresem: www.bumech.pl w zakładce "Relacje inwestorskie" oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje objęte ww. memorandum informacyjnym - Domu Inwestycyjnego Investors S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: www.di.investors.pl . Memorandum Informacyjne zostało sporządzone przez BUMECH w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym ? rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii ?F? o wartości nominalnej 1,00
zł każda, dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach na podstawie Planu Połączenia uzgodnionego i opublikowanego 19 maja 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
Edward Brzózko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

Podziel się opinią

Share
d222jsw
d222jsw