Trwa ładowanie...
dvkuw02

Związki chcą, by zarząd KW do piątku potwierdził wysokość wynagrodzeń

Związkowcy z Kompanii Węglowej dali zarządowi spółki czas do piątku na potwierdzenie, że przeciętne wynagrodzenia w firmie nie będą w tym roku niższe od ubiegłorocznych. Niezrealizowanie tego postulatu będzie oznaczać spór zbiorowy w Kompanii - wynika ze związkowego pisma.

Share
dvkuw02

Związki zwróciły się też do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie nakazu wypłaty pozostałej kwoty tzw. 14. pensji z rygorem natychmiastowej wykonalności. W poniedziałek górnicy otrzymali 30 proc. tego świadczenia - pozostałą część mają dostać w końcu czerwca - tak zdecydował zarząd spółki wobec braku porozumienia ze związkami.

W środę związkowcy zorganizowali w kopalniach akcję informacyjną, podczas której informują o przebiegu rozmów z zarządem. Pierwsze masówki odbyły się przed poranną zmianą, ostatnie zaplanowano około północy. Działacze związkowi informują górników, że zarząd spółki dąży do zmniejszenia ich uposażeń poprzez likwidację lub ograniczenie niektórych składników wynagrodzenia - np. nagród i innych świadczeń.

W piśmie skierowanym do zarządu Kompanii związki zażądały "zachowania w roku 2016 bazowych przeciętnych wynagrodzeń w Kompanii Węglowej SA jak i w poszczególnych kopalniach i zakładach na poziomie 2015 roku". Powołały się przy tym na utrzymanie w mocy porozumienia z lipca ubiegłego roku, gwarantującego górnikom niezmienność zasad wynagradzania przez rok po przeniesieniu kopalń Kompanii do nowej spółki - Polskiej Grupy Górniczej, co ma nastąpić do końca kwietnia.

Ponieważ związkowcy wystąpili do zarządu Kompanii w tej sprawie na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w praktyce niespełnienie ich żądania oznacza wszczęcie sporu zbiorowego. Zgodnie z ustawą, taki spór istnieje "od dnia wystąpienia do pracodawcy z żądaniami () jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni" - stąd czas dany zarządowi do piątku.

dvkuw02

Rzecznik Kompanii Tomasz Głogowski potwierdził, że pismo związkowców wpłynęło do spółki, nie skomentował jednak jego treści. Przypomniał, że już wcześniej, podczas zakończonych niepowodzeniem rozmów na temat zasad wypłaty 14. pensji, strona społeczna warunkowała zawarcie porozumienia w tej sprawie od przyjęcia przez pracodawcę przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń dla kopalń i zakładów na rok 2016 na poziomie roku 2015.

"W celu kompromisowego rozwiązania, pracodawca zaproponował zachowanie wysokości przeciętnych wynagrodzeń w I kwartale roku 2016 na poziomie przeciętnych wynagrodzeń z I kwartału roku 2015. To oznacza, że wynagrodzenia miesięczne byłyby analogiczne, jak w I kwartale 2015 roku" - wyjaśnił rzecznik.

Związkowców to nie zadowala, ponieważ chcieliby zagwarantowania średniego wynagrodzenia na cały 2016 rok, z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych świadczeń, jak nagroda barbórkowa, 14. pensja, deputat węglowy itp. Obawiają się, że nieujęcie tych elementów w bazowym przeciętnym wynagrodzeniu może być wstępem do redukcji wynagrodzeń.

Zarząd Kompanii zapowiedział wcześniej, że chce negocjować ze związkami nowy, bardziej elastyczny system wynagradzania, wiążący płace z wynikami spółki. Natomiast w kalkulacji przeciętnych wynagrodzeń, które były załącznikiem do projektu porozumienia ze związkami, nie ujęto tzw. barbórki, ponieważ jest wypłacana jest w IV kwartale, ani 14. pensji, ponieważ wypłaca się ją w I kwartale roku następnego.

dvkuw02

"Nie ujęto również deputatu węglowego i rekompensaty węglowej, gdyż terminy świadczeń zależą od indywidualnych decyzji pracowników w ciągu całego roku, niemniej będą one wypłacane pracownikom według dotychczasowych zasad" - wyjaśniali przedstawiciele Kompanii.

Ponieważ nie doszło do porozumienia, ani w sprawie 14. pensji, ani średnich wynagrodzeń, zarząd Kompanii samodzielnie zdecydował o zasadach wypłaty tego świadczenia: 30 proc. wypłacono w poniedziałek, a 70 proc. ma być wypłacone 30 czerwca. Odpowiedzią związków jest wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wypłat należnego wynagrodzenia. Związki postulują też wydanie przez PIP nakazu wypłaty pozostałej kwoty 14. pensji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Z pytaniami w tej sprawie PAP zwróciła się do okręgowego inspektoratu PIP w Katowicach, którego przedstawiciele zapowiedzieli informację w tej sprawie w późniejszym terminie.

Kompania Węglowa to największy w Polsce producent węgla kamiennego. Zatrudnia ponad 34 tys. osób. Do końca kwietnia zbędny majątek firmy ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a czynne kopalnie - do Polskiej Grupy Górniczej, której udziałowcami będą m.in. katowicki Węglokoks oraz inwestorzy z sektora finansowego i energetycznego; ich nazw dotąd nie ujawniono. Kompania liczy na łączne dokapitalizowanie maksymalnie do kwoty 2,2 mld zł.

dvkuw02

Podziel się opinią

Share
dvkuw02
dvkuw02