Trwa ładowanie...
dsv07jq

Zysk Asseco w IV kw. istotnie powyżej konsensusu, ale duży wpływ miały one-offy

23.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wyniósł 131,5 mln zł i był o prawie 50 proc. wyższy od oczekiwań...

dsv07jq
dsv07jq

23.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto Asseco PolandAsseco Poland (Zobacz notowania spółki ») przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wyniósł 131,5 mln zł i był o prawie 50 proc. wyższy od oczekiwań analityków - wynika z raportu rocznego Asseco. Wpływ na wyniki miało kilka zdarzeń jednorazowych m.in. utrata kontroli w Sapienisie, odpis należności od Prokomu i odpis na nieruchomości.

Grupa Asseco w IV kw. 2013 r. rozpoznała wynik finansowy w wysokości 183,5 mln zł na przeszacowaniu do wartości godziwej posiadanego pakietu akcji w spółce Sapiens International (spółka z grupy Formula Systems), którego dokonano w wyniku utraty kontroli nad spółką Sapiens. Wynik finansowy na utracie kontroli dla akcjonariuszy Asseco Poland wyniósł 85,6 mln zł.

W listopadzie 2013 r. spółka z grupy Formula Systems, Sapiens International Corporation zakończyła proces emisji 6.497.500 akcji. Emisja ta nie została objęta przez spółkę Formula Systems wskutek czego udział tej spółki w kapitale zakładowym Sapiens uległ obniżeniu do poziomu 48,63 proc. Obniżenie udziału w kapitale zakładowym Sapiens International zostało przez zarząd uznane za utratę kontroli nad spółką Sapiens, co spowodowało, że od listopada 2013 r. spółka przestała być jednostką zależną i stała się jednostką stowarzyszoną Formula Systems.

Negatywny wpływ na wyniki miał odpis wartości bonów Prokomu Investment. Na koniec 2013 r. na saldzie aktywów finansowych Asseco Poland znajdowały się bony dłużne wyemitowane przez Prokom Investments. Wartość nominalna bonów na koniec roku wynosiła 26 mln zł, jednak ich wartość odzyskiwana na dzień bilansowy została przez zarząd Asseco oszacowania na 7,3 mln zł, co spowodowało konieczność dokonania dodatkowego odpisu wartości bonów o kwotę 14,3 mln zł. Koszty z tytułu opisanej aktualizacji wartości bonów zostały ujęte w kosztach finansowych grupy.

dsv07jq

Inny zdarzenie o charakterze jednorazowym w wynikach Asseco to odpis wartości nieruchomości inwestycyjnych. Wskutek dokonanej przez spółkę weryfikacji wartości posiadanych nieruchomości inwestycyjnych okazało się, że wartość bilansowa niektórych nieruchomości była wyższa niż ich wartość rynkowa. Na dzień 31 grudnia 2013 r. grupa dokonała więc odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych w na 7,6 mln zł.

Rynek obawiał się o wyniki przejętej w 2013 r. rosyjskiej spółki R-Style Softlab. Rosyjska firma miała w ubiegłym roku 93,4 mln z przychodów i 2,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Asseco.

W czwartym kwartale 2013 roku grupa Asseco Poland miała 128 mln zł zysku operacyjnego. Wynik okazał się ponad 27 proc. niższy od konsensusu, gdyż Ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się 176,1 mln zł zysku EBIT.

O 0,27 proc. niższe od oczekiwań były przychody Asseco Poland. Wyniosły one w czwartym kwartale 1.709,7 mln zł. Analitycy spodziewali się 1.714,3 mln zł przychodów.

dsv07jq

Narastająco po czterech kwartałach 2013 roku grupa Asseco Poland wypracowała 393,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 610,5 mln zł zysku operacyjnego, 797,7 mln zł EBITDA i 5.898,1 mln zł przychodów.

W minionym roku o 7 proc. wzrosła sprzedaż oprogramowania i usług własnych. Przychody z tego tytułu wyniosły 4,47 mld zł.

Rentowność brutto na sprzedaży grupy w 2013 r. spadła o 2 p.p. do 24,7 proc., a rentowność operacyjna spadła o 1,4 p.p. do 10,4 proc.

Samo Asseco Poland SA zakończyło 2013 r. z 280,3 mln zł zysku netto, 255,7 mln zł zysku operacyjnego i 1.428,4 mln zł przychodów.(PAP)

gsu/

dsv07jq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dsv07jq