Trwa ładowanie...
d2by3kn

Zysk netto BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 33,37 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas odnotował 33,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
d2by3kn

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 460,52 mln zł wobec 337,04 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 121,89 mln zł wobec 110,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 69,72 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 65,37 mld na koniec 2015 r.

W I poł. 2016 r. bank miał 64,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,8 mln zł zysku rok wcześniej.

d2by3kn

Głównymi czynnikami determinującymi poziom zmian pomiędzy wynikami zrealizowanymi w analizowanych okresach sprawozdawczych były przeprowadzone w latach 2015-2016 procesy połączeniowe banków BGŻ, BNPP Polska oraz Sygma Bank Polska. Porównywalność danych została zaburzona poprzez fakt prospektywnego ujęcia wyniku BNPP Polska w wynikach Grupy w I półroczu 2015 roku, tj. począwszy od 30 kwietnia 2015 roku oraz brak konsolidacji wyników Sygma Bank Polska w I półroczu 2015 roku.

"Ponadto zgodnie z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 15 stycznia 2016 r. aktywa banków podlegają dodatkowemu opodatkowaniu wg stawki miesięcznej 0,0366%. Łączne obciążenie wyniku brutto grupy z tego tytułu w bieżącym roku wyniosło 82 545 tys. zł. Koszty procesów integracji banków w I półroczu 2016 roku były niższe o 24,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku i wyniosły 104 976 tys. zł. Eliminując wpływ kosztów integracji, zysk netto grupy za 6 miesięcy 2016 roku wyniósłby 149 669 tys. zł i byłby o 15,3% wyższy niż wygenerowany w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Ogólne koszty administracyjne grupy wyniosły 856, 11 mln zł i wzrosły o 35,3% w skali roku.

"Związane jest to przede wszystkim z procesami połączeniowymi banków oraz poniesionymi kosztami integracji: koszty 1 półrocza 2015 roku nie uwzględniają kosztów exBNPP Polska i spółek zależnych tego banku w okresie styczeń-kwiecień oraz Sygma Bank Polska i Laser Sevices, włączonych w struktury Grupy od 1 grudnia 2015 roku, w kosztach 1 półrocza 2016 roku koszty Sygma Bank Polska zostały ujęte w kwocie 62,8 mln zł" - czytamy także.

d2by3kn

Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez grupę w I półroczu 2016 roku wyniosła 105 mln zł, z czego: 85 mln zł zostało ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych, a 20 mln zł - w pozostałych kosztach operacyjnych.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe za I półrocze 2016 roku zwiększył się o o 23,8% r/r. Bank podał, że przyczyniły się do tego przede wszystkim ekspozycje BNPP Polska, które są uwzględniane w portfelu kredytowym Banku od maja 2015 r. (przejęty portfel na 30.04.2015 r. wynosił 18,1 mld zł) oraz w mniejszym stopniu konsolidacja z Sygma Bank Polska od grudnia 2015 r. (kredyty i pożyczki Sygma Bank na 31.12.2015 r. wynosiły 1,8 mld zł).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 42,14 mln zł wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitału Tier1 wyniósł 11,63% na koniec czerwca wobec 11,76% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,56% wobec 13,45% na koniec czerwca 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

d2by3kn

Podziel się opinią

Share
d2by3kn
d2by3kn