Trwa ładowanie...
d3be2xj
25-01-2017 08:22

Zysk netto BZ WBK wzrósł r/r do 460,95 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 460,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 277,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

d3be2xj
d3be2xj

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 274,8 mln zł wobec 1 136,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 483,94 mln zł wobec 494,23 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 150,1 mld zł na koniec 2016 r. wobec 139,71 mld na koniec 2015 r.

W całym 2016 r. bank miał 2 166,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 327,27 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2016 r. grupa kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 3 122,1 mln zł, tj. niższy o 1,8% r/r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 2 166,8 mln zł i zmniejszył się o 6,9% r/r, podano w raporcie.

d3be2xj

"Po wyeliminowaniu:
1) jednorazowych zysków z instrumentów kapitałowych:
? 316,1 mln zł ujętych w 2016 r. z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.
? 523 mln zł ujętych w 2015 r. w następstwie sprzedaży i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva
2) obowiązkowej opłaty wniesionej przez BZ WBK S.A. i SCB S.A. w ramach systemu gwarantowania depozytów:
? 13,5 mln zł w 2016 r.
? 183,8 mln zł w 2015 r.
3) nowego obciążenia ustawowego:
? podatku od instytucji finansowych w wys. 387,2 mln zł za 2016 r.
porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 12,9% r/r, a zysk należny udziałowcom jednostki dominującej o 12,5% r/r" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2 081,72 mln zł wobec 1 756,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za 2016 r. wyniosły 7 606,2 mln zł i wzrosły o 0,9% r/r.

"W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z obu analizowanych okresów jednorazowych zysków z transakcji na rynku kapitałowym (316,1 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w 2016 r. oraz 523 mln zł z częściowego zbycia udziałów i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A. i BZ WBK-Aviva TUO S.A. w 2015 r.), dochody ogółem zwiększyły się o 3,9% r/r" - czytamy dalej.

d3be2xj

Koszty ogółem wyniosły 3 367,7 mln zł w 2016 r. i były niższe o 5,9% r/r.

"Po wyeliminowaniu z analizowanych okresów obowiązkowych wpłat w ramach systemu gwarantowania depozytów (13,5 mln zł w 2016 r. oraz 183,8 mln zł w 2015 r. wniesionych na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów banków spółdzielczych w stanie upadłości), baza kosztowa zmniejszyła się o 1,2% r/r" - napisano też w raporcie.

Bank podał też, że współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 15,05% (wobec 14,62% na 31 grudnia 2015 r.), "zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost".

d3be2xj

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,8% (15,1% na 31 grudnia 2015 r.), a po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych 11,6% wobec 13,7% na 31 grudnia 2015 r. "Znaczny spadek wskaźnika ROE jest konsekwencją wprowadzenia podatku od instytucji finansowych oraz zwiększenia wymogów kapitałowych przez nadzór bankowy" - podkreśla instytucja.

BZ WBK odnotował wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) - po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 46% wobec 48,4% w 2015 r.

"Zannualizowana (na bazie kwartalnej) marża odsetkowa netto wykazywała przez cały rok tendencję wzrostową (z poziomu 3,59% w I kwartale 2016 r. do 3,79% w IV kwartale 2016 r.), odzwierciedlając konsekwentne działania grupy w zakresie zarządzania bazą depozytową i kredytową. Obejmowały one m.in. akwizycję, procesy relacyjne z klientami, promocję oraz kształtowanie parametrów oferty produktowej z uwzględnieniem celów strategicznych, warunków rynkowych, oczekiwań klientów oraz polityki zarządzania płynnością, kapitałami i strukturą bilansu" - czytamy także w raporcie.

Baza klientów bankowych ogółem liczyła ponad 6,4 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)

d3be2xj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3be2xj