Trwa ładowanie...
d3e1o7z

Zysk netto grupy Banku BGŻ w II kw. '13 wyniósł 53 mln zł (opis)

...

Share
d3e1o7z

14.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku BGŻ w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 53 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej - poinformował bank w raporcie półrocznym.

W całym pierwszym półroczu 2013 roku zysk netto banku wzrósł o 109,2 proc. rdr do 82,5 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 242,54 mln zł wobec 257,5 mln zł rok wcześniej. Z kolei wynik z prowizji spadł w tym okresie do 60,77 mln zł z 77,57 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2013 roku wynik z tytułu odsetek banku wyniósł 481,57 mln zł (spadek o 4 proc. rdr), a wynik z tytułu opłat i prowizji 130,1 mln zł (spadek o 12 proc. rdr).

d3e1o7z

Marża odsetkowa netto spadła w pierwszym półroczu do 2,5 proc. z 2,9 proc. rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym półroczu 91,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły one ponad 156 mln zł.

Bank podał w komunikacie prasowym, że w pierwszym półroczu 2013 r. uwidoczniły się korzyści wynikające z rozpoczętego jesienią 2012 r. programu restrukturyzacji kosztów osobowych i rzeczowych. Koszty administracyjne spadły o 2 proc. rdr.

"Bank szacuje, iż w skali rocznej program przyniesie ok. 60 mln zł oszczędności" - napisano.

d3e1o7z

Łączny poziom zatrudnienia w Banku BGŻ na koniec czerwca 2013 r. wyniósł 5.520 etatów i był niższy o 3 proc. niż w rok wcześniej.

Łączny portfel kredytowy brutto wyniósł 27,12 mld zł i był wyższy o 3 proc. rdr. Przyczynił się do tego w szczególności wzrost w portfelach sektora rolno-spożywczego i detalicznego, odpowiednio o 9 proc. i 6 proc. rdr.

Łączne depozyty klientów wyniosły 26,68 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rdr.

Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł w pierwszym półroczu 2013 roku do 71,5 proc. z 70,4 proc. rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec czerwca 2013 r. 11,92 proc. wobec 9,52 proc. rok wcześniej.

Na koniec półrocza łączna liczba klientów banku wynosiła 1.136 tys. i była o 10 proc. wyższa rdr. (PAP)

pel/ osz/

d3e1o7z

Podziel się opinią

Share
d3e1o7z
d3e1o7z