Trwa ładowanie...
d3hnqq0

Zysk netto grupy Energa w IV kw. '13 wyniósł 145,36 mln zł, w całym '13 r. 743 mln zł (opis)

07.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Energa w 2013 roku wyniósł 743 mln zł wobec 456,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Z wyliczeń PAP wynika, że w...

Share
d3hnqq0

07.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Energa w 2013 roku wyniósł 743 mln zł wobec 456,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Z wyliczeń PAP wynika, że w samym czwartym kwartale spółka miała 145,36 mln zł zysku netto.

EBIT spółki w 2013 roku wyniósł 1,195 mld zł, EBITDA prawie 2 mld zł, a przychody 11,43 mld zł. W 2012 roku EBIT wynosił 906 mln zł, EBITDA 1,63 mld zł, a przychody 11,18 mld zł.

Z wyliczeń PAP wynika, że w samym czwartym kwartale zysk operacyjny grupy wyniósł 396,2 mln zł, EBITDA 464,1 mln zł, a przychody 2,89 mld zł.

d3hnqq0

Analitycy ankietowani przez PAP prognozowali 123,7 mln zł zysku netto w czwartym kwartale, 234 mln zł zysku operacyjnego, 406,4 mln zł EBITDA i 2,959 mld zł przychodów.

Konsensus został jednak sporządzony przed komunikatem Energi o tym, że rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 obniżą wynik netto grupy o ok. 28,9 mln zł, a utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Elektrowni Ostrołęka obniży wynik netto o ok. 22,8 mln zł. Spółka szacowała też, że wynik EBITDA zostanie obniżony o ok. 35,7 mln zł z powodu zawiązania rezerw i o ok. 28,2 mln zł z powodu utworzenia odpisów.

Spółka podała w sprawozdaniu rocznym, że wzrost przychodów w 2013 roku związany był głównie z nową wyższą taryfą dystrybucyjną na rok 2013 oraz korzystnymi warunkami hydrometeorologicznymi i nabyciem wytwórczych aktywów wiatrowych, a na wzrost wyniku EBITDA i netto miała przede wszystkim poprawa wyników segmentów dystrybucji i wytwarzania.

EBITDA grupy w segmencie dystrybucji wzrosła o 28 proc. rdr do 1,56 mld zł, a w segmencie wytwarzania o 42 proc. rdr do 222,8 mln zł. W segmencie sprzedaży EBITDA spadła o 22 proc. do 206,6 mln zł.

d3hnqq0

"Najistotniejszy wpływ na poprawę wyniku EBITDA segmentu dystrybucji miał wzrost zwrotu z zaangażowanego kapitału o 131 mln zł (18 proc. rdr) oraz wyższa amortyzacja uwzględniona w taryfie (wzrost o 61 mln zł, tj. 12 proc.). W segmencie wytwarzania zasadniczą rolę odegrały korzystne warunki hydrometeorologiczne i nabycie aktywów wiatrowych. Natomiast na niższy poziom EBITDA w segmencie sprzedaży miał spadek średnich cen sprzedaży energii elektrycznej o ok. 10 proc., przy jednocześnie niższym spadku średniej ceny zakupu energii elektrycznej o ok. 7 proc." - napisano w raporcie.

Grupa podała, że EBITDA skorygowana o wpływ zdarzeń jednorazowych wyniosła w 2013 roku 2,22 mld zł (wobec 1,86 mld zł w 2012 roku). Odpisy aktualizujące wyniosły ok. 150 mln zł, koszty restrukturyzacji zatrudnienia 140,5 mln zł, a rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 35,8 mln zł. Z kolei pozytywnie na wynik EBITDA wpłynęło m.in. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości 54,3 mln zł.

Energa podała, że wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poza grupę osiągnął niemal 12 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 29,1 TWh, a wolumen sprzedanej energii elektrycznej na rynku hurtowym wzrósł o 100 proc. do 10,9 TWh.

W ubiegłym roku grupa wytworzyła brutto 5,0 TWh energii i dostarczyła 20,4 TWh energii do ponad 2,9 mln odbiorców. 62 proc. wytworzonej energii brutto pochodziło z węgla kamiennego, 21 proc. z wody, 14 proc. z biomasy i 3 proc. z wiatru. Produkcja ciepła brutto wyniosła 3.948,1 TJ.

d3hnqq0

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza Grupy Energa wyniosła 1,3 GW.

Spółki wytwórcze w grupie wyprodukowały o ok. 896 GWh (tj. 22 proc.) więcej energii elektrycznej niż rok wcześniej. Największy wzrost, o 38 proc., miał miejsce w hydroelektrowniach. Jednostki współspalające biomasę zwiększyły produkcję o 27 proc.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w 2013 roku 2.802 mln zł wobec 1.849 mln zł w 2012 roku. W segmencie dystrybucji nakłady wyniosły 1.397 mln zł, grupa kupiła też spółki wiatrowe od Grupy DONG i Iberdrola Renovables oraz spółkę Ciepło Kaliskie. (PAP)

pel/ asa/

d3hnqq0

Podziel się opinią

Share
d3hnqq0
d3hnqq0