Trwa ładowanie...
d2wcgpf

Zysk netto grupy TVN wyniósł w III kw. '12 r. 61,97 mln zł; był wyższy o 10,9 proc. od konsensusu

07.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy TVN, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w III kwartale 2012 roku 61,97 mln zł i był wyższy o 10,9 proc. od...
Share
d2wcgpf

07.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy TVN, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w III kwartale 2012 roku 61,97 mln zł i był wyższy o 10,9 proc. od konsensusu na poziomie 55,8 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy w III kwartale 2012 roku wyniósł 66,73 mln zł i był wyższy o 23,8 proc. od średniej prognoz na poziomie 53,9 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 310,91 mln zł i były wyższe o 0,5 proc. od konsensusu na poziomie 309,5 mln zł.

d2wcgpf

Przychody ze sprzedaży segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej TVN spadły w III kw. o 22,39 mln zł tj. 6,9 proc. do 304,29 mln zł z 326,68 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

W III kw. segment cyfrowej płatnej telewizji satelitarnej TVN zwiększył swoje przychody o 33,58 mln zł tj. o 18,1 proc., do 218,81 mln zł, z 185,23 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

Przychody ze sprzedaży segmentu online TVN spadły o 6,44 mln zł tj. lub 10,0 proc. do 57,64 mln zł, z 64,08 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

W III kw. wskaźnik EBITDA TVN wzrósł o 3,69 mln zł tj. o 4,6 proc. do 84,68 mln zł z 80,99 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

d2wcgpf

Marża EBITDA spadła do poziomu 27,2 proc. w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2012 w porównaniu do 24,1 proc. w analogicznym okresie 2011 r. Włączając wyniki platformy 'n' i Onet wskaźnik EBITDA spadłby o 11,41 mln zł tj. o 10,7 proc. do 95,54 mln zł z 106,95 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

TVN odnotował zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 48,95 mln zł w porównaniu ze stratą netto z działalności kontynuowanej w wysokości 283,53 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

W III kw. TVN miał zysk netto w z działalności zaniechanej w wysokości 8,5 mln zł w porównaniu do straty netto z działalności zaniechanej w wysokości 73,67 mln zł zł w analogicznym okresie 2011 r.

Wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA TVN przed utratą wartości na dzień 30 września 2012 r. wyniósł 4,8. Spółka miała środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz depozyty bankow o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy o łącznej wartości 490,38 mln zł. Włączając wyniki platformy 'n' i Onet środki pieniężne grupy i ich ekwiwalenty na dzień 30 września 2012 r. wyniosłyby 581,21 mln zł. (PAP)

kam/ ana/

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf