Trwa ładowanie...
dqsseta

Zysk netto PKN Orlen w IV kw. '09 wyniósł 302 mln zł, lekko poniżej konsensusu (opis)

25.02. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy PKN Orlen przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2009 roku 302 mln zł wobec 4,89 mld zł straty rok...
Share
dqsseta

25.02. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy PKN Orlen przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2009 roku 302 mln zł wobec 4,89 mld zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się zysku netto średnio na poziomie 315 mln zł, a przedział oczekiwań wahał się od 97,2 mln zł do 660 mln zł.

W całym 2009 roku zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł 1,31 mld zł wobec 2,51 mld zł straty netto w 2008 roku.

Zysk operacyjny PKN Orlen w czwartym kwartale zeszłego roku wyniósł 334 mln zł wobec 4,33 mld zł straty operacyjnej rok wcześniej. Analitycy spodziewali się zysku operacyjnego w wysokości 303 mln zł, a oczekiwania wahały się w przedziale od 196 mln zł do 398 mln zł.

dqsseta

W całym zeszłym roku zysk operacyjny płockiego koncernu wyniósł blisko 1,1 mld zł, a w 2008 roku spółka miała 1,6 mld zł straty operacyjnej.

Przychody grupy kapitałowej PKN Orlen w trzech ostatnich miesiącach 2009 roku wyniosły 17,81 mld zł, a rynek oczekiwań przychodów na poziomie 18,51 mld zł.

Przychody grupy w 2009 roku spadły rok do roku o 14,6 proc., do 67,9 mld zł.

"Raportowane wyniki operacyjne w IV kwartale 2009 roku odzwierciedlają silny wpływ czynników makroekonomicznych. Ujemny wpływ netto obniżenia dyferencjału Ural/Brent, niższych marż modelowych oraz zmian kursu walutowego został częściowo ograniczony przez wyższe wolumeny sprzedaży segmentu petrochemicznego i wyniósł (-) 860 mln zł (r/r)" - napisano w komentarzu do wyników kwartalnych grupy PKN Orlen.

dqsseta

W IV kwartale 2009 roku zysk operacyjny segmentu rafineryjnego grupy Orlen wyniósł 333 mln zł w porównaniu z 1.863 mln zł straty operacyjnej w analogicznym okresie roku poprzedniego. PKN Orlen podał, że rosnące ceny ropy naftowej wpływające na wycenę zapasów zwiększyły raportowany wynik operacyjny o 2.760 mln zł (r/r), głównie w PKN Orlen w wysokości 1.757 mln zł (r/r) i Orlen Lietuva w kwocie 761 mln zł (r/r).

Istotne pogorszenie czynników makroekonomicznych obejmujących marże rafineryjne i dyferencjał Ural/Brent w w powiązaniu ze zmianami kursów walutowych spowodowało zmniejszenie wyniku operacyjnego o 770 mln zł (r/r).

W IV kwartale 2009 roku zysk operacyjny segmentu detalicznego grupy Orlen wyniósł 207 mln zł i był porównywalny z poziomem osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego.

PKN Orlen poinformował, że wyższa sprzedaż wolumenowa paliw o ponad 7 proc. (r/r) przyczyniła się do zwiększenia zysku operacyjnego segmentu o około 15 mln zł (r/r). Dodatkowo w IV kwartale 2009 roku odnotowano wzrost marż na sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych w wysokości około 15 mln zł (r/r), szczególnie widoczny na rynku polskim i niemieckim, a koszty funkcjonowania stacji paliw zmniejszyły się o około 10 mln zł (r/r). Niższe marże paliwowe, szczególnie na rynku polskim, wpłynęły na zmniejszenie wyniku segmentu o około 20 mln zł (r/r). Dodatnie efekty na pozostałej działalności operacyjnej związane głównie z aktualizacją wartości składników majątkowych zwiększyły zysk operacyjny segmentu w IV kwartale 2008 roku o 29 mln zł (r/r).

dqsseta

W IV kwartale 2009 roku strata operacyjna segmentu petrochemicznego wyniosła 17 mln zł, co oznacza poprawę wyniku o 31 mln zł (r/r).

W komentarzu do wyników PKN Orlen poinformował, że oszczędności osiągnięte w obszarze kosztów stałych i wynagrodzeń zwiększyły wynik operacyjny grupy Orlen za IV kwartał 2009 roku o 160 mln zł (r/r). Dodatni efekt w kwocie 112 mln zł (r/r) osiągnięto w tym okresie także poprzez zbycie posiadanych nadwyżek praw do emisji CO2.

Saldo na działalności finansowej PKN Orlen w IV kwartale 2009 roku było ujemne i wyniosło minus 108 mln zł. Główną pozycję stanowiły koszty odsetkowe netto w kwocie minus 134 mln zł.

Zadłużenie netto grupy na koniec grudnia 2009 roku wyniosło 10.263 mln zł i było niższe o 2.285 mln zł w stosunku do stanu z końca poprzedniego roku.

dqsseta

Środki pieniężne z działalności operacyjnej w okresie 12 miesięcy 2009 roku wyniosły 5.162 mln zł, z czego 2.916 mln zł PKN Orlen wypracował w IV kwartale 2009 roku.

"Wysoki poziom wygenerowanych środków pieniężnych w IV kwartale 2009 roku to przede wszystkim efekt optymalizacji poziomu kapitału pracującego netto w kwocie 2.515 mln zł" - napisano w komentarzu do wyników.

Działalność inwestycyjna grupy PKN Orlen w skali całego 2009 roku obejmowała przede wszystkim wydatki związane z realizacją programów inwestycyjnych w wysokości 2.671 mln zł oraz nabyciem aktywów finansowych za 1.019 mln zł, obejmujących głównie wykup akcji Olen Lietuva. (PAP)

pr/

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta