Trwa ładowanie...
d5p3p8b

Zysk netto PKO BP w II kw. 2016 r. wyniósł 873,5 mln zł

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2016 roku wzrósł do 873,5 mln zł z 702,9 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie półrocznym.

Share
d5p3p8b

Zysk netto w II kwartale 2016 roku był o 36,8 proc. wyższy niż w I kwartale 2016 roku i 24,3 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Po I połowie 2016 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 1,51 mld zł, czyli wzrósł 12 proc. rdr. Wskaźnik ROE netto wynosi 9,2 proc.

Wpływ netto rozliczenia transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez Visa Inc., na wyniki grupy PKO BP wyniósł 338,2 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.909,3 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.889,18 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.859-1.922 mln zł). Marża odsetkowa za I półrocze 2016 roku wyniosła 3,13 proc., w tym za sam II kwartał 3,17 proc.

d5p3p8b

Wynik z prowizji w II kwartale 2016 roku wyniósł 666,6 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 656,6 mln zł.

Wynik na działalności biznesowej w I połowie roku wyniósł 5,83 mld zł, rosnąc 12,7 proc. rdr.

Koszty w II kwartale 2016 roku wyniosły 1.396 mln zł.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w II kwartale wyniósł 221 mln zł, podczas gdy średnia oczekiwań analityków na tę pozycję wynosiła 223 mln zł.

d5p3p8b

Wskaźnik kosztów do dochodów pod koniec czerwca 2016 roku wynosił 56,4 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 51,3 proc. Wskaźnik ten po wyłączeniu podatku bankowego wynosi 53,1 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2016 roku 400,2 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 394,0 mln zł.

Koszt ryzyka w I połowie 2016 roku wynosił 70 pb, a za II kwartał 76 pb.

Łączny współczynnik kapitałowy pod koniec czerwca 2016 roku wynosił 15,2 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 13,9 proc.

Kredyty brutto wyniosły na koniec czerwca 2016 roku 198,9 mld zł, czyli wzrosły 3,2 rdr i 1,8 proc. kdk. Kredyty segmentu bankowości detalicznej wyniosły 146,9 mld zł, rosnąc 3,1 proc. rdr i 2,4 proc. kdk. Nowa sprzedaż kredytów w tym segmencie w II kwartale wyniosła 7,8 mld zł, czyli wzrosła 7,6 proc. rdr i 27 proc. kdk.

Depozyty wynoszą 194,9 mld zł, rosnąc 11,4 proc. rdr i 2,2 proc. kdk.

d5p3p8b

Podziel się opinią

Share
d5p3p8b
d5p3p8b