Trwa ładowanie...
d1m2yrb

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - X- Trade Brokers odnotowało 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1m2yrb

Zysk operacyjny wyniósł 8,42 mln zł wobec 60,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,8 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 95,7 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 27,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 102,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 156,62 mln zł w porównaniu z 225,19 mln zł rok wcześniej.

d1m2yrb

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 23,18 mln zł wobec 98,44 mln zł zysku rok wcześniej.

"Trzeci kwartał 2016 roku, analogicznie jak kwartał drugi, był okresem wolnym od nieoczekiwanych i nadzwyczajnych wydarzeń rynkowych czy silnych długoterminowych trendów. Obserwowana w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku wyraźnie niższa zmienność na rynkach, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, stworzyła mniej możliwości inwestycyjnych klientom XTB. Klienci Grupy, podejmując decyzje inwestycyjne poszukują instrumentów cechujących się dużą zmiennością, upatrując w nich możliwość zrealizowania wyższego zysku. Duża zmienność, której towarzyszyły istotne spadki indeksów giełdowych, utrzymywała się tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku, po czym począwszy od marca zmienność panująca na rynkach była ograniczona, bez wyraźnych trendów spadkowych czy wzrostowych. Rynek poruszał się w ograniczonych barierach cenowych. W konsekwencji nastąpił spadek wolumenu na instrumentach finansowych liczonego w lotach, jak również poziomu przychodów wygenerowanych przez Grupę w II i III kwartale roku, co w
głównej mierze ukształtowało łączny wynik z instrumentów finansowych za 9 miesięcy 2016 roku. Dodatkowo, taka sytuacja pozwala doświadczonym klientom lepiej przewidywać krótko i średnioterminowe ruchy cen i tym samym wykazywać przychód" - czytamy w raporcie.

Spółka podkreśliła, że ważnym wydarzeniem w 2016 roku był także Brexit, czyli głosowanie Wielkiej Brytanii nad ewentualnym wyjściem lub pozostaniem kraju w Unii Europejskiej. Dzięki podjętym przez rynki finansowe działaniom ostrożnościowym, zmienność na rynkach wywołana wynikami referendum nie powtórzyła scenariusza wydarzeń zaobserwowanych w styczniu ubiegłego roku, kiedy to mieliśmy do czynienia z nadzwyczajną zmiennością na rynkach w związku z nieoczekiwaną decyzją Narodowego Banku Szwajcarskiego (SNB) o odejściu od polityki bronienia kursu franka szwajcarskiego.

"Grupa, przygotowując się do referendum zwiększyła minimalne depozyty na instrumentach potencjalnie najbardziej narażonych na gwałtowny ruch (pary walutowe z GBP, indeksy europejskie). Zabieg ten miał na celu ograniczenie ekspozycji klientów na wymienionych instrumentach i cel ten został osiągnięty. Pomimo ograniczonej zmienności na rynkach w bieżącym roku (czego skutkiem było osiągnięcie niższych średnich przychodów w przeliczeniu na aktywny rachunek względem roku ubiegłego), XTB konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych rachunków. W trzecim kwartale br. liczba nowych rachunków wzrosła o 20% r/r, a średnia liczba aktywnych rachunków o 10% r/r. Zarząd wierzy, że rosnąca liczba nowych i aktywnych rachunków oraz mocna marka to silny fundament pod przyszły wzrost przy sprzyjającej zmienności na rynkach" - czytamy dalej.

d1m2yrb

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od maja 2016 r.

(ISBnews)

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb