Trwa ładowanie...
d2b4abk
d2b4abk

Zysk netto ZE PAK w IV kw. 2012 r. wyniósł 64,5 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

20.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto ZE PAK, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 64,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na...
Share
d2b4abk

20.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto ZE PAK, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 64,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 63,5 mln zł.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 33-83 mln zł zysku, a mediana wyniosła 67 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w IV kwartale 2012 roku wyniósł 98,4 mln zł i okazał się o 3 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 101,6 mln zł.

d2b4abk

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 735,3 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 720 mln zł.

W całym 2012 roku zysk netto ZE PAK, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 380,77 mln zł wobec 317 mln zł rok wcześniej. EBIT wyniósł 451,6 mln zł wobec 468,5 mln zł w 2011 roku, a przychody wzrosły do 2,72 mld zł z 2,69 mld zł.

Grupa wypracowała wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej własnej o 79,6 mln zł.

"To skutek wyższego wolumenu sprzedaży o 0,14 TWh, tj. o 1,3 proc, zrealizowanego przede wszystkim wyższą sprzedażą energii z biomasy o 0,12 TWh. Ilość energii sprzedanej na węglu brunatnym była zbliżona do ilości sprzedanej w ubiegłym roku, pomimo ograniczeń wydobywczych KWB Adamów. Ubytek sprzedaży energii elektrycznej z tytułu niższej produkcji w Elektrowni Adamów został pokryty wyższą sprzedażą w pozostałych elektrowniach grupy. Zmniejszyły się natomiast przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z obrotu o 28.386 tys. zł, tj. o 12,14 proc., w wyniku niższej ilości zakupionej do dalszej odsprzedaży o 0,16 TWh" - napisano w sprawozdaniu.

d2b4abk

W 2012 roku przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii wzrosły o 8,49 mln zł, tj. o 6,99 proc. rdr, głównie z powodu wzrostu o 31 proc. wolumenu certyfikatów zielonych. Wzrost z tytułu ilości został osłabiony, niższą o 17 proc. uzyskaną ceną w 2012 w stosunku do 2011 roku.

Spółka podała, że pozytywnie na poziom osiągniętych wyników w 2012 roku wpłynął dodatni wynik osiągnięty z działalności finansowej w wysokości 13,16 mln zł, głównie za sprawą dodatniego salda różnic kursowych w wysokości 37,68 mln zł oraz osiągniętego zysku ze sprzedaży akcji Towarowej Giełdy Energii w wysokości 20,65 mln zł.r

EBITDA grupy w 2012 roku wyniosła 737 mln zł wobec 769 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w segmencie wytwarzanie spadł do 684,1 mln zł, w segmencie wydobycie wyniósł 10,9 mln zł wobec ponad 1 mln zł straty w 2011 roku.

Produkcja netto energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów I w 2012 roku osiągnęła poziom 4,57 TWh, w Elektrowni Adamów 2,59 TWh, w Elektrowni Konin 0,42 TWh a w Elektrowni Pątnów II 2,63 TWh.

d2b4abk

W 2012 roku grupa sprzedała 11,4 TWh energii elektrycznej, czyli na poziomie nie odbiegającym istotnie od sprzedaży zrealizowanej w 2011 roku. Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie grupy wyniosła 10,19 TWh, natomiast odsprzedaż energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym i rynku hurtowym wyniosła 1,21 TWh.

Dług netto do EBITDA grupy wzrósł do poziomu 1,21x na koniec 2012 z poziomu 1x na koniec 2011 roku.(PAP)

pel/

d2b4abk

Podziel się opinią

Share
d2b4abk
d2b4abk