Trwa ładowanie...
ditqf3v

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 1,89 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - ZM Ropczyce odnotowały 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
ditqf3v

Zysk operacyjny wyniósł 4,13 mln zł wobec 5,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,58 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 62,04 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,05 mln zł w porównaniu z 122,39 mln zł rok wcześniej.

ditqf3v

"Cieszymy się, że pomimo niesprzyjającej koniunktury, zwłaszcza na rynku żelaza i stali, udało się nam osiągnąć wyniki sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2015 roku. Nasza strategia przynosi efekty, o czym świadczą 5,2 mln zł zysku netto w I półroczu oraz znaczne obniżenie zadłużenia. Chcę też podkreślić, że po raz kolejny poprawiliśmy wskaźnik długu netto w relacji do EBITDA. Na koniec czerwca 2016 r. kształtował się on na poziomie 2,5 wobec 2,8 za 2015 rok, co bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwa finansowe Grupy, a także na jeszcze lepszą ocenę kondycji finansowej przez instytucje finansowe" - skomentował prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Nieznaczne obniżenie przychodów r/r w I półr. br. jest spowodowane nico niższą od oczekiwanej sprzedażą w sektorze przemysłu cementowo-wapienniczego, zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie (USA, RPA), wskazała też spółka.

"Jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą w Polsce w drugim półroczu tego roku, przewidujemy, że nie powinna przeszkodzić w realizacji naszych planów i zamierzeń. Chodzi zwłaszcza o koniunkturę w przemyśle stalowym, motoryzacyjnym, budownictwie, a także w inwestycjach infrastrukturalnych, od których to branż w znacznej mierze zależy popyt na nasze wyroby. W II półroczu przewidywany jest wzrost wielkości produkcji stali, a także wzrost cen wyrobów stalowych. W ślad za różnymi prognozami przewidujemy też, że w 2016 roku nakłady inwestycyjne na środki trwałe w gospodarce powinny się zwiększyć o ok. 5-6" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 5,44 mln zł wobec 8,41 mln zł zysku rok wcześniej.

ditqf3v

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

ditqf3v

Podziel się opinią

Share
ditqf3v
ditqf3v