Trwa ładowanie...
d308gbj

ŻYWIEC - Akceptacja wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014. (16/2015)

ŻYWIEC - Akceptacja wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014. (16/2015)

Share
d308gbj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Akceptacja wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.38, ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje: W dniu 06.05.2015 r. Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 382 par.3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki, dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2014. Propozycja Zarządu Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 159.774.169,27 złotych została opublikowana przez Spółkę w Raporcie nr 13 z dnia 21.04.2015 r., którego treść jest następująca: 1)przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 183.815.135,05 złotych oraz część zysku za rok 2014 w wysokości 72.968.289,95 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2014 w łącznej wysokości 25,00 złotych za jedną akcję, 2)mając na względzie treść pkt 1) powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 października 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
za rok obrotowy 2014 w kwocie 5,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205.426.740,00 złotych, tj. kwota 20,00 złotych za jedną akcję, 3)przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 86.805.879,32 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. Wniosek Zarządu dotyczący propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014 zostanie przedstawiony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA ŻYWIEC SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ŻYWIEC | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 34-300 | | Żywiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Browarna | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 033 861 24 51 | | 033 861 46 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | browary@grupazywiec.pl | | www.grupazywiec.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 553-000-72-19 | | 070511111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj