Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

06MAGNA - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (21/2014)

06MAGNA - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (21/2014)
Share
d1d2qgw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację otrzymaną na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki. Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Mirosław Janisiewicz. 2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem: Transakcja dotycząca akcji spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna dokonana przez Prezesa Zarządu Magna Polonia Spółka Akcyjna, tj., przez osobę obowiązaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela spółki Magna Polonia S.A. 4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: Nieodpłatne przeniesienie na rzecz akcjonariuszy spółki
Magna Polonia S.A. przez Pana Mirosława Janisiewicza akcji Magna Polonia S.A. w celu pokrycia niedoborów scaleniowych w procesie scalenia akcji Spółki. Transakcja zrealizowana stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia z dnia 26 lutego 2014 roku. Transakcja zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 5.Data i miejsce zawarcia transakcji: 11 kwietnia 2014 roku, Warszawa. 6.Cena i wolumen transakcji: Akcje przeniesione nieodpłatnie w celu pokrycia niedoborów scaleniowych w procesie scalenia akcji Spółki. 239.775 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Magna Polonia S.A. 7. Data i miejsce sporządzenia informacji: 14 kwietnia 2014 roku, Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGNA POLONIA SA
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
022 630 33 99 022 60 33 90
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
1180087290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw