Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

06MAGNA - Zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań akcji Spółki (20/2014)

06MAGNA - Zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań akcji Spółki (20/2014)
Share
d2xd9g8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, Spółka zakończyła proces scalenia akcji. W następstwie dokonanego scalenia kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.921.975 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty) każda. Jednocześnie w dniu dzisiejszym wznowione zostały notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGNA POLONIA SA
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
022 630 33 99 022 60 33 90
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
1180087290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8