Trwa ładowanie...
dqrzdq9

08OCTAVA - Powołanie Rady Nadzorczej Funduszu na kolejną kadencję (22/2011)

08OCTAVA - Powołanie Rady Nadzorczej Funduszu na kolejną kadencję (22/2011)

Share
dqrzdq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej Funduszu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, że w dniu 11 października 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało Radę Nadzorczą Octava NFI S.A. na kolejną, VIII kadencję. Skład Rady Nadzorczej Funduszu nie uległ zmianie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Funduszu: Pana Charles?a Davida DeBenedetti, Pana Wiktora Sliwinskiego, Pana Arkadiusza Chojnackiego, Pana Iain?a Gunn, Pana Bogdana Kryca oraz Pana Andrzeja Wieczorkiewicza. Informacje na temat członków Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Funduszu www.octava.com.pl. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9