Trwa ładowanie...
d1pn8p3

4FUN MEDIA S.A. - Prognoza 4fun Media S.A. na 2015 rok (6/2015)

4FUN MEDIA S.A. - Prognoza 4fun Media S.A. na 2015 rok (6/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Prognoza 4fun Media S.A. na 2015 rok | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości prognozę wyników finansowych na poziomie jednostkowym, dotyczącą następujących parametrów finansowych (prezentacja w tysiącach złotych): 1) przychody ze sprzedaży - 20 300 tysięcy złotych 2) zysk z działalności operacyjnej ? 3 560 tysięcy złotych 3) EBITDA ? 5 800 tysięcy złotych 4)zysk netto ? 3 100 tysięcy złotych Przygotowując prognozę finansową dla 4fun Media S.A., Zarząd Spółki oparł się na następujących założeniach: 1. Biorąc pod uwagę wyniki analiz prowadzonych przez firmy badawcze monitorujące rynek reklamy telewizyjnej w Polsce, Zarząd 4fun Media S.A. zakłada, iż w okresie kolejnych kwartałów 2015 roku, będzie on znajdował się w stabilnym, kilkuprocentowym trendzie wzrostowym. Podobnie jak w latach poprzednich, nieco szybciej będzie rosła będzie dynamika wydatków reklamowych w kategorii kanałów tematycznych, do których zaliczają się stacje nadawane przez 4fun Media S.A. 2.Zarząd 4fun Media S.A. przewiduje zachowanie dotychczasowych trendów wzrostowych
dla segmentu kanałów muzycznych. Po znacznym rozdrobnieniu w segmencie w 2014 roku, związanym z wprowadzeniem w na rynek czterech nowych stacji konkurencyjnych oraz znaczącego poszerzenia zasięgu technicznego przez dwie kolejne stacje muzyczne, Zarząd 4fun Media S.A. zakłada osiągnięcie progu nasycenia segmentu i tym samym wyższe niż do tej pory bariery wejścia w niego dla kolejnych nadawców. 3.W 2014 roku Spółka poniosła dodatkowe koszty związane ze zmianą sposobu nadawania sygnału, co wiązało się z przejściem z DVB-S na DVB-S2 oraz z MPEG2 na MPEG4. Modyfikacja sposobu emisji sygnałów stacji telewizyjnych należących do Spółki wpłynie zdecydowanie na obniżenie kosztów w 2015 roku. 4.W związku ze zmianą dotychczasowej strategii programowej 4fun Media S.A. polegającej na optymalizacji wydatków produkcyjnych programów około muzycznych, Zarząd 4fun Media S.A. zakłada, iż w prognozowanym okresie wygenerowane zostaną znaczące oszczędności kosztowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 5.Założenia
prezentowanej prognozy mają charakter konserwatywny. Zarząd Spółki nie zakłada w tym okresie zajścia jednorazowych zdarzeń, mogących odbić się niekorzystnie na wynikach 4fun Media S.A., a także znaczących zmian wielkości finansowych i ekonomicznych bądź uzyskania dodatkowych korzyści lub poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi przejęciami innych podmiotów. Zakłada jednocześnie utrzymanie wszystkich znaczących kontraktów, które gwarantują stały dopływ strumieni pieniężnych dla spółki 4fun Media S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-728 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bobrowiecka | | 1A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-20-85-470 | | 015547050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2015-03-20 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3