Trwa ładowanie...
d3ozjt6

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2011)

Share
d3ozjt6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABC Data S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki (Zawiadamiający) zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ustawy ust. 1 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, w którym Zawiadamiający poinformował, że podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust 2. dokonał sprzedaży akcji ABC Data S.A. w transakcjach zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:?w dniu 5 stycznia 2011 r. zbył 5.000 akcji po średniej cenie 4,00 zł za akcję,?w dniu 7 stycznia 2011 r. zbył 25.601 akcji po średniej cenie 4,00 zł za akcję,?w dniu 10 stycznia 2011 r. zbył 19.399 akcji po średniej cenie 4,00 zł za akcję.Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ozjt6

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Marek Sadowski Prezes Zarządu
2011-01-11 Andrzej Sobol Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ozjt6

Podziel się opinią

Share
d3ozjt6
d3ozjt6