Trwa ładowanie...
d1vcdwb
espi

ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (57/2011)

ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (57/2011)

Share
d1vcdwb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2011 roku transakcji nabycia 4.197 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 23 grudnia 2011 roku. Średnia jednostkowa cena nabycia wymienionych akcji jest równa 2,23 zł. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji jest równa 4.197 zł. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data S.A. odpowiadająca nabytym akcjom jest równa 4.197. Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,003447%. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 8.067, co będzie stanowiło 0,006625% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Skup akcji własnych, którego rozpoczęcia nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2011 r. (raport bieżący nr 53/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.),
prowadzony jest zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (raport bieżący nr 41/2011 z dnia 30 września 2011 r.). Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vcdwb

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760999 | | 22-6141616 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.com.pl | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Tomasz Zatorski Członek Zarządu Tomasz Zatorski
2011-12-20 Dobrosław Werwszko Członek Zarządu Dobrosław Wereszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vcdwb

Podziel się opinią

Share
d1vcdwb
d1vcdwb